خدمات بیمه بنیان کارت

خدمات بیمه ای بنیان کارت در مراکز بیمه ای طرف قرارداد با بنیان کارت و با همکاری باشگاه گردشگری ایرانیان آماده اراِئه انواع خدمات بیمه ای به کلیه اعضاء باشگاه مشتریان بنیان کارت می باشند.در زیر تعدادی از خدمات قابل ارائه از طرف شرکت خدمات بیمه ای ره آورد توسعه و صنعت (نماینده برتر بیمه البرز) که به اعضاء باشگاه مشتریان بنیان کارت با تخفیفات بی نظیر ارائه میدهد آورده شده است:

خدمات قابل ارائه در بخش بيمه نامه هاي اتومبيل ( شخص ثالث ، بدنه )

با توجه به مشكلات موجود در بخش بيمه نامه هاي ثالث و بدنه نيز مشكلات فراواني در بخش صدور و مهمتر از آن در بخش تسويه خسارت از جمله بازديد و برآورد ميـــزان خسارت و تكميل مدارك مورد نياز بيــمه گر جهت تسويه خسارت وجود دارد.

اين شركت بدليل شناخت دقيق موانع موجود سعي نموده است با توجه به دارا بودن ( مجوز صدور و بازديد اوليه و همچنين پرداخت خسارت ) در محل شركت نمايندگي مهمترين معضــلات اشاره شده فوق را به نفــع مطلوب مرتفع نمــوده تا بيمه گزاران محــترم بتــوانند در كمترين زمان از مــزاياي اينگونه بيمه نامه ها به شرح خدمات قابل ارائه ذيل استفاده نمايند .

admin ajax - خدمات بیمه ای بنیان کارت
admin ajax - خدمات بیمه ای بنیان کارت

در اين بخش بيمه نامه اي به دليل نياز مبرم به دانش فني تخصص در خصوص اعمال مديريت ريسک و آناليز و تفکيک ريسک نمودن دارايي ها اين شرکت با توجه به دارا بودن کارشناسان مجرب در اين بخش آماده ارائه خدمات مطلوب ذيل به نحو کاملاٌ حرفه اي و تخصصي به آن بيمه گذار محترم مي باشد که اجازه مي خواهد اهم خدمات قابل ارائه در اين بخش نيزبه حضور اعلام گردد.

1 – انجام بازديد توسط کارشناسان اين شرکت ازمحل کارخانجات جهت آناليز و تفکيک ريسک نهايتاٌ کاهش هزينه حق بيمه

2 – انجام بازديد از کارخانه جات و ارائه گزارش توصيه هاي ايمني جهت کاهش ريسک و مذاکره با بيمه مرکزي ايران در خصوص اخذ تخفبفات ايمني

3 – اعزام کارشناس رسمي دادگستري جهت بازديد و ارزيابي دارايي ها با مشارکت درهزينه کارشناسي جهت به روز نمودن ارزش دارايي ها

4 – بررسي وضعيت بيمه نامه هاي صادره جاري و ارائه گزارش فني و تخصص مبتني برمحدوديت هاي موجود در بيمه نامه ها و رفع فوري مشکلات ازطريق صدورالحاقيه .

5 – بازديد فوري در زمان صدور بيمه نامه توسط کارشناسان اين شرکت از محل هاي موردبيمه

6 – بازديد خسارت در زمان وقوع حادثه و پرداخت فوري خسارت توسط کارشناسان شرکت

7 – امکان ارائه پوشش هاي عدم نفع ( Loss of Profit ) و توقف توليد ( Busies Interruption ) درزمان بروز حوادث آتش سوزي

خدمات ويژه قابل ارائه در بخش بيمه نامه هاي عمر و حادثه و درمان گروهي

با توجه به حساسيت موضوع اينگونه بيمه نامه ها كه رابطه مستقيمي از بعد رفاهي في مابين كارمندان ، كارگران و خانواده محترم ايشان با كارفرمايان محترم دارد اين شركت حساسيت موضوع را خوب درك نموده و بدليل پرتواتر بودن تعداد خسارت در اين بخش و نياز فوري به ارائه خــدمات ســريع از قبيل ارائــه معرفينامه و بستــري نمودن در بيمارستان هاي درجــه يك موجود در كشــور و پرداخت فوري خسارت ، خدمات ذيل بطور ويژه توســط كارشناسان مجرب اين شركت قابل عرضه ميگردد .
1_ صدور كارت درماني براي كليه بيمه شدگان طرف قراردادشركت.
2_ صدور معرفي نامه توسط اين شركت نمايندگي حداكثر ظرف نيم ساعت از زمان اعلام درخواست وارائه آن به بيمارستانهاي طرف قرارداد به صورت فاكس بدون حضور فرد بيمه شده .
3_ انعقاد قرارداد با كليه بيمارستانهاي درجه يك تهران و شهرستانها .
4_ مساعدت وهمراهي بابيمه گذار در مواقع ضروري و اورژانس و رفع مشكلات احتمالي پزشك ، تخت ، دارو و غيره در بيمارستان طرف قرارداد از طريق ملاقات حضوري با سبد گلو هديه براي نوزادان تازه متولد شده توسط كارشناسان اين شركت بعد از صدور معرفينامه
5_ پرداخت خسارت پاراكلينيكي حداكثر ظرف مدت 3 روز از زمان دريافت مدارك مربوطه توسط كارشناسان اين شركت نمايندگي در محل شركت .

6_ ارائه پوشش فرانشيز 10 و 20 و 30 درصدي سهم بيمه گر اول ( تامين اجتماعي )‌ با حداقل هزينــه حــق بيمه توسط اين شركت نمايندگي مازاد بر تعهدات بيمه نامه درماني .

7_ اعزام آمبولانس طرف قرارداد اين شركت بطور رايگان در هر زماني كه كاركنان و خانواده آنان نياز به اعــزام فوري به بيمارستانهاي طرف قرارداد اين شركت را داشته باشند .

8_ ارائه پوششهاي مازاد و مكمل در قراردادهاي درماني بر اساس نيازهاي ضروري بيمه گذاران. ارائه خدمات دندانپزشــكي بابهترين كيفيت وحداقل هزينه ازطريق دندانپزشكان طرف قرارداد.

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای