ارتباط با بنیان کارت

 • دفتر بازاریابی و توسعه بازار


  ۰۲۱-۸۸۹۷۹۱۸۴

  ۰۲۱-۸۸۹۷۳۱۴۶

 • واحد بازاریابی و فروش


  ۰۹۱۲۰۹۲۵۰۱۰

  ۰۹۳۸۴۴۱۴۶۴۶

 • واحد شعب و نمایندگان


  ۰۲۱۸۸۹۷۹۱۸۴ 

  ۰۹۱۲۰۹۲۵۰۱۰

 • تعیین وقت با دندانپزشکان


  ساعات اداری ۴۳۳۱۶-۰۲۱ داخلی ۱۳۶

  ۲۴ ساعته : ۸۸۴۷۳۰۰۱-۰۹۲۰۸۴۷۳۰۰۱

 • واحد اموردندانپزشکان


  ۰۲۱-۴۳۳۱۶ داخلی ۱۳۴

 • مرکز پشتیبان


   ۲۴ ساعته : ۰۹۰۱۰۰۰۰۱۲۸

 • واحد پرداخت خسارت


  ۰۲۱-۴۳۳۱۶ داخلی ۱۳۳

 • واحد مالی


  ۰۲۱-۴۳۳۱۶ داخلی ۱۳۱

 • واحد انفورماتیک


  ۰۲۱-۴۳۳۱۶ داخلی۱۲۴

 • آدرس پستی


  دفتر بازاریابی و فروش: تهران- میدان گلها – خیابان راد افزون (۴/۱) –پلاک ۱۰۳- طبقه ۵ -واحد ۱۵

  ایمیل: info[AT]bonyancard[DOT]com

  bonyancard[AT]gmail[DOT]com

با ما در ارتباط باشید ...

۱ + ۲ = ?