مراکز طرف قرارداد بر روی نقشه

تعرفه کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت

حق عضویت اشتراک های طلایی – نقره ای بنیان کارت بصورت گروهی و انفرادی

دندانپزشکی بنیان کارت
دندانپزشکی بنیان کارت
دندانپزشکی بنیان کارت
کارت تخفیف دندانپزشکی

 • نحوه پرداخت حق عضویت

  ۱-حق اشتراکهای اعلام شده  گروهی تا سقف حداقل ۱۵۰ نفر  میباشد.
  ۲-پرداخت حق اشتراک بصورت ۳۰درصد نقد و مابقی طی ۶ قسط ماهیانه می باشد.
  ۳-درصورت پرداخت نقدی حق اشتراک ۱۰درصد در کل حق اشتراک تخفیف در نظر گرفته می شود.
  ۴-پرداخت حق اشتراک در قرارد انفرادی بصورت نقدی هنگام صدور کارت می باشد.

 • قوانین

  ۱-کلیه مشترکین می بایست فقط از مراکز طرف قرارداد این شرکت تعاونی تا سقف تعهدات موجود استفاده نمایند.
  ۲-شرکت تعاونی هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه و فاکتورهای دندانپزشکی در مراکز غیر طرف قرارداد و آزاد ندارد.
  ۳-سهم تخفیف بیمار در دو طرح اعلامی اشتراک گروهی(نقره ای و فیروزه ای ) ۵۰ و ۳۰ درصد تخفیف نسبت به تعرفه های عمومی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۶ می باشد.

 • تعهدات

  ۱-به جهت تسهیل در ارایه خدمات به اعضا هر شرکت (عضو) دارای یک مدیر پشتیبان جهت راهنمایی و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد و همینطور رسیدگی به کلیه امور جاری و رفع مشکل احتمالی در طول قرارداد یک ساله خواهند بود. ۲-این شرکت تعاونی با کمک گروهی از دندانپزشکان خود دارای هییت کارشناسی و رسیدگی به مشکلات احتمالی اعضا می باشد.
  ۳- به محض انعقاد قرارداد کلیه اعضا بدون گذراندن دوره انتظار می توانند از خدمات و درمان های دندانپزشکی در مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند.

تعرفه کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت:

کلیه دارندگان کارت عضویت بعلاوه خدمات دندانپزشکی از خدمات بیمه ای ,بیمارستانی و خرید فروشگاهی تخفیف دار که متعاقبا اطلاع رسانی میگردد هم در مراکز طرف قرارداد نیز برخوردار خواهند شد.

جهت آشنایی بیشتر از تعرفه خدمات عمومی و تخصصی و همچنین مراکز طرف قرارداد در تهران و شهرستانهای سراسر کشور میتوانید به سایت  www.bonyancard.com مراجعه و از اطلاعات موجود بهره برداری نمایید.

تلفن تماس:

۰۲۱۸۸۹۷۹۱۸۴

۰۲۱۸۸۹۱۳۱۴۶

۰۹۱۲۰۹۲۵۰۱۰

ارتباط با پشتیبانی فروش از طریق تلگرام (کلیک کنید)

تعرفه کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت

تعرفه کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت

تعرفه کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت