• تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳ با بیمه

    تعرفه دندانپزشکی سال 1403

جدول تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳ بنیان کارت را از جدول زیر ملاحظه بفرمایید.
جهت دسترسی به تعرفه دندانپزشکی روی منو در بالا کلیک کنید.

تعرفه دندانپزشکی سال 1403

تعرفه دندانپزشکی

اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳ در جداول ذیل، به تفکیک جهت استفاده دارندگان بیمه بنیان کارت درج گردیده است. جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیش‌تر، دارندگان بنیان کارت و قطعا” جهت کمک در هزینه‌ها ارائه می‌دهیم. تمام درمان‌هایی که دندانپزشکان ما معتقدند عمدتا” برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت یابد و قابل قبول شرکت بیمه  است، در این جدول ذکر شده است.

بیمار هیچ گونه هزینه‌ای را خارج از هزینه دوره درمان برای موارد جداگانه پرداخت نمی‌کند.

بیمار با توجه به درمان در نظر گرفته شده صرفاً هزینه برآورد شده برای طرح درمانی را با کسر مبلغ تعهد شده بیمه می‌پردازد، و هزینه خارج از برنامه‌ای را پرداخت نمی‌کند. حتی اگر تعداد دفعات ویزیت از تعداد پیش‌بینی شده بیش‌تر شود، دوره درمان زمانی اتمام می‌یابد که دندانپزشکان بنیان کارت به سطح قابل قبولی از بهداشت دهان و دندان رسیده باشند.

قابل ذکر است هیچ دندانپزشکی وجود ندارد که ۹۰% تخفیف بدهد، در نتیجه اعضا محترم بیمه بنیان کارت با پرداخت حق‌بیمه، در طرح‌های گروهی و انفرادی عملا تحت پوشش بیمه دندانپزشکی قرار خواهند گرفت.

تعرفه معاینه و تشخیص | جراحی فک و صورت

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت۱۸۰۹۰۱۸
رادیو گرافی پری اپتیکال۱۶۰۸۰۱۶
کشیدن دندان قدامی۶۴۰۳۲۰۶۴
دندان خلفی۷۰۰۳۵۰۷۰
دندان عقل۸۰۰۴۰۰۸۰
جراحی دندان کایین و عقل نهفته در نسج نرم۱۶۲۰۸۱۰۱۶۲
دندان کایین و عقل نهفته در نسج سخت۲۲۰۰۱۱۰۰۲۲۰
فرنکتومی۹۰۰۴۵۰۹۰
بازکردن آبسه داخل دهان۵۵۰۲۷۵۵۵
درمان درای ساکت هر جلسه۵۴۰۲۷۰۵۴
بیوپسی از بافت سخت۱۵۷۰۷۸۵۱۵۷
بخیه۵۰۰۲۵۰۵۰
اکسپوز کردن دندان۱۸۰۰۹۰۰۱۸۰

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳

تعرفه پرکردن دندان

تعرفه پرکردن دندان – ترمیم دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ترمیم آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۱۰۴۰۵۲۰۱۰۴
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۱۳۰۰۶۵۰۱۳۰
آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۱۷۰۰۸۵۰۱۷۰
بیلد آپ با آمالگام (بازسازی کامل دندان)۲۲۰۰۱۱۰۰۲۲۰
ترمیم با کامپوزیت یک سطحی (همرنگ)۱۲۴۰۶۲۰۱۲۴
کامپوزیت دو سطحی (همرنگ)۱۷۰۰۸۵۰۱۷۰
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی (همرنگ)۲۱۴۰۱۰۷۰۲۱۴
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۳۰۰۰۱۵۰۰۳۰۰
پین داخل عاج کانال هر عدد۶۴۰۳۲۰۶۴
اسپیلنت کامپوزیت دندانهای لق شده یک فک۲۳۰۰۱۱۵۰۲۳۰

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳

تعرفه جراحی لثه | پریو

تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان) با بروساژ۱۲۰۰۶۰۰۱۲۰
بروساژ هر فک۱۲۰۶۰۱۲
افزایش طول تاج همراه فلپ۲۲۴۰۱۱۲۰۲۲۴
همی سکشن و قطع ریشه۱۶۱۰۸۰۵۱۶۱
دسیتال وچ۲۱۰۰۱۰۵۰۲۱۰
پیوند لثه یک دندان۴۳۰۰۲۱۵۰۴۳۰
فلپ ۱/۶ دهان۲۱۰۰۱۱۰۰۲۱۰
فلپ ۱/۴ دهان۲۶۰۰۱۳۰۰۲۶۰

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳

تعرفه عصب کشی دندان

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۹۴۰۴۷۰۹۴
عصب کشی یک کانال۲۳۰۰۱۱۵۰۲۳۰
عصب کشی دو کانال۲۷۰۰۱۳۵۰۲۷۰
عصب کشی ۳ کانال۳۴۰۰۱۷۰۰۳۴۰
به ازای هر کانال اضافه۱۰۰۰۵۰۰۱۰۰
درمان مجدد یک کانال۲۸۰۰۱۴۰۰۲۸۰
درمان مجدد دو کانال۳۲۰۰۱۶۰۰۳۲۰
درمان مجدد سه کانال۳۹۰۰۱۹۵۰۳۹۰
به ازای هر کانال اضافه۱۲۰۰۶۰۰۱۲۰
اپکسوژنزیس هر دندان۱۷۰۰۸۵۰۱۷۰

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳

تعرفه روکش دندان | دندان مصنوعی

تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
هزینه لابراتوارمبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی (۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پروتز کامل دست دندان مصنوعی۱۷۲۰۰۲۶۰۰۸۶۰۰۱۷۲۰
پروتز یک فک / دست دندان۸۶۰۰۱۳۰۰۴۳۰۰۸۶۰
پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک۱۰۴۰۰۱۹۰۰۵۲۰۰۱۰۴۰
پارسیل اکریلی تا ۵ دندان۵۶۰۰۹۰۰۲۸۰۰۵۶۰
ریلاین پروتز هر فک۲۱۰۰۷۰۰۱۰۵۰۲۱۰
تعمیر پروتز شکسته هرفک۱۶۰۰۵۰۰۱۳۰۰۱۶۰
روکش PFM هر واحد دندان پایه۳۳۰۰۸۰۰۱۶۵۰۳۳۰
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان۳۵۰۰۶۵۰۱۷۵۰۳۵۰
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم۴۰۰۰۱۱۰۰۲۰۰۰۴۰۰
پست ریختگی۲۲۰۰۴۰۰۱۱۰۰۲۲۰
چسباندن روکش های قدیمی ۸۰۰۴۰۰۸۰

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۳

هزینه بخش اطفال

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۱
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی (۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی (شیری/ دایمی)۶۰۰۳۰۰۶۰
کشیدن دندان خلفی (شیری/ دایمی)۷۰۰۳۵۰۷۰
پالپوتومی شیری۱۵۰۰۷۵۰۱۵۰
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۶۶۰۳۳۰۶۶
فیشور سیلنت هر دندان۸۴۰۴۲۰۸۴
روکش استیل ضد زنگ (s.s..c)۱۶۰۰۸۰۰۱۶۰
ترمیم آمالگام یک سطحی۱۱۴۰۵۷۰۱۱۴
ترمیم آمالگام دو سطحی۱۴۰۰۷۰۰۱۴۰
ترمیم آمالگام سه سطحی۱۸۴۰۱۴۲۰۱۸۴
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۱۳۴۰۶۷۰۱۳۴
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۱۸۴۰۱۴۲۰۱۸۴
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۲۴۰۰۱۲۰۰۲۴۰
فضای نگه دارنده ثابت یک طرفه۲۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰
فضای نگه دارنده ثابت دوطرفه فک بالا و پایین۲۶۰۰۱۳۰۰۲۶۰
فضای نگه دارنده متحرک یک طرفه۱۷۶۰۸۸۰۱۷۶
فضای نگه دارنده متحرک دو طرفه فک بالا و پایین۱۹۴۰۹۷۰۱۹۴
پالپکتومی قدامی۱۱۴۰۵۷۰۱۱۴
پالپکتومی خلفی۱۴۰۰۷۰۰۱۴۰

هزینه ارتودنسی با بنیان کارت

قیمت ارتودنسی با ۳۰ الی ۴۰% تخفیف

تعرفه ارتودنسی و ایمپلنت و زییایی
تعرفه دندانپزشکی ارتودنسیتعرفه آزاد
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای و طلایی به تومان
ارتودنسی متحرک یک فک (همراه با وسیله خارجی دهان)حدود ۱۳ الی۱۵ میلیون۸/۵۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده)حدود ۱۸ الی ۲۲ میلیون۱۴/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)حدود ۳۸ الی ۴۵ میلیون۲۸/۰۰۰/۰۰۰

هزینه ایمپلنت با بنیان کارت

قیمت ایمپلنت با ۳۰ الی ۴۰% تخفیف

تعرفه ایمپلنت
هزینه دندانپزشکی ایمپلنتتعرفه آزادمبلغ پرداختی دارندگان بنیان کارت (هزینه جراحی و مواد مصرفی)مبلغ پرداختی دارندگان بنیان کارت (هزینه لابراتوار و روکش PFM)پرداختی نهایی دارندگان
بنیان کارت
ارقام به تومان
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
(charom-biotem-dentis-megagen-evidence IMPLANT)
با روکش pfm
حدود ۱۳ الی ۱۵ میلیون تومان۶/۶۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
(ANYRATE- ANYYONE IMPLANT)
با روکش pfm
حدود ۱۵ الی ۱۷ میلیون تومان۸/۶۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
(DIO- IMPLANT)
با روکش pfm
حدود ۱۶ الی ۱۸ میلیون تومان۹/۶۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰
ایمپلنت درجه یک سویسی هر واحد
SIC-IMPLANT)
با روکش pfm
حدود ۲۱ الی ۲۳ میلیون تومان۱۴/۶۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰

توجه: درصورت ارایه خدمات ایمپبلنت به صورت دیجیتالی در برندهاب biotem, megagen و icx به هر واحد ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان اضافه میگردد. ضمنا این خدمات منحصرا در تهران انجام می پذیرد.

هزینه کامپوزیت و لمینت و بلیچینگ با بنیان کارت

قیمت کامپوزیت و لمینت و بلیچینگ با ۳۰ الی ۴۰% تخفیف

تعرفه دندانپزشکی کامپوزیت و لمینت و بلیچینگتعرفه آزادمبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای و طلایی
به تومان
بلیچینگ هر فک (HOME) با لابراتوارحدود ۲/۵ الی ۳ میلیون۱/۵۰۰/۰۰۰
بلیچینگ هر فک (OFFICE)حدود ۳/۵ الی ۴ میلیون۲/۰۰۰/۰۰۰
کامپوزیت درجه یک (IPS & ULTRADENT) آمریکاحدود ۲/۹ الی ۳میلیون۲/۰۰۰/۰۰۰
کامپوزیت درجه ۲ (توکویاما ژاپن, گرادیا آمریکا,زنیت و کاریزما آلمان , سارمکو سوییس)حدود ۲ الی ۲/۵ میلیون۱/۴۰۰/۰۰۰
لمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوارحدود ۶ الی ۷میلیون۴/۵۰۰۰/۰۰۰
لمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوارحدود ۵ الی ۵/۵ میلیون۳/۵۰۰/۰۰۰

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵۳ رای