برگه‌ها

تعرفه و شرایط طرح خدمات لمینت دندان ارزان در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال 1401

بنیان کارت در لمینت دندان ارزان در بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور (به جز استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشه، گلستان)

لمینت دندان ارزان: باتوجه به گرانی هزینه های دندانپزشکی در حوزه لمینت دندان این شرکت با همکاری دندانپزشکان خود در سراسر کشور و همچنین تجهیز لوازم مورد نیاز دندانپزشکان طرح خدمات لمینت دندان ارزان را به شرح جدول ذیل در 2 طرح طلایی و نقره ای  عرضه نموده که با عضویت در هر یک از طرح های مذکور امکان استفاده و بهره برداری اعضا از خدمات مورد نیاز با حد اکثر تخفیف میسر خواهدگردید.


بنیان کارت انفرادی و خانواده ویژه خدمات لمینت دندان ارزان

لمینت دندان ارزان با 30 الی 50% تخفیف با اعتبار 5 الی 20 میلیون تومان در سال 1401


 • بنیان کارت خانواده اعتبار خدمات تا 10 میلیون تومان کامل (قیمتها به هزار تومان)
 • 910
 • پوشش خدمات دندانپزشکی کاشت دندان و ایمپلنت زیبایی, ارتودنسی
 • قابل استفاده یک نفر
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و مراکز منتخب تخصصی در سراسر کشور
 • تخفیف مراکز دندانپزشکی:
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف

 • بنیان کارت خانواده اعتبار خدمات تا 20 میلیون تومان کامل (قیمتها به هزار تومان)
 • 1/840
 • پوشش خدمات دندانپزشکی کاشت دندان و ایمپلنت زیبایی, ارتودنسی
 • قابل استفاده یک نفر و یک واحد خانواده
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و مراکز منتخب تخصصی در سراسر کشور
 • تخفیف مراکز دندانپزشکی:
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف


هزینه پرداختی با بنیان کارت ویژه خدمات لمینت دندان ارزان

بنیان کارت انفرادی و خانواده ویژه لمینت با 30 الی 50% تخفیف و تا سقف 20/000/000 تومان (برای عموم آزاد) خدمات لمینت دندان با بنیان کارت در مراکز منتخب تخصصی بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور


نوع مدل لمینتقیمت آزاد تعرفه هر واحدمبلغ پرداختی دارندگان بنیان کارت ویژه (هزینه جراحی و مواد مصرفی)
لمینت سرامیکی ایمکس / eMax با هزینه لابراتوارحدود 4 الی 5 مبلیون تومان2/500/000
لمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوارحدود 3/5 الی 4 مبلیون تومان2/000/000

تبصره1 : مبـالغ پرداختی بیمار در انواع لمینت دندان بدون در نظر گرفتن هزینه های خاص قبل از لمینت دندان می باشد.بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده ی بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.

تبصره 2: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

لمینت دندان ارزان

هزینه ایمپلنت دندان

شرایط و مزایای بنیان کارت

لمینت دندان ارزان

 1. طرح ها به صورت انفرادی و خانواده ارائه می گردد.
 2. حق اشتراک به صورت نقدی در هنگام صدور قرارداد عضویت دریافت می گردد.
 3. کلیه اعضاء می بایست فقط از مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند.
 4. عضو فقط می بایست طبق جدول فوق سهم هزینه خود را به دندانپزشکان پرداخت نماید و مازاد آن به عنوان استفاده از سقف اعتباری بر اساس طرح خریداری شده محاسبه و کسر می گردد.
 5. به منظور ارائه خدمات سریع و مطلـوب به کلیه اعضاء این امکان فراهم گردیده تا اعضـاء بتواننـد از طـریق نصب اپلیکیشن دندونت از کافه بازار اقـدام به تعیین وقـت نمایند.
 6. کلیه خدمات تعیین وقت از دندان پزشکان از طریق اپلیکیشن دندونت توسط کارشناسان این شرکت قابل پیگیری خواهد بود.

تلفنهای تماس:

02126146365

02126146356

09010000619

لمینت دندان ارزان


لمینت دندان ارزان


لمینت دندان ارزان

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۳ رای

تعرفه و شرایط طرح خدمات بلیچینگ دندان ارزان در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال 1401

بنیان کارت در بلیچینگ دندان ارزان بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور (به جز استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشه، گلستان)

بلیچینگ دندان ارزان: باتوجه به گرانی هزینه های دندانپزشکی در حوزه بلیچینگ دندان ارزان این شرکت با همکاری دندانپزشکان خود در سراسر کشور و همچنین تجهیز لوازم مورد نیاز دندانپزشکان طرح خدمات بلیچینگ دندان ارزان را به شرح جدول ذیل در 2 طرح طلایی و نقره ای  عرضه نموده که با عضویت در هر یک از طرح های مذکور امکان استفاده و بهره برداری اعضا از خدمات مورد نیاز با حد اکثر تخفیف میسر خواهدگردید.


بنیان کارت انفرادی و خانواده ویژه خدمات بلیچینگ دندان ارزان

بلیچینگ دندان ارزان با 30 الی 50% تخفیف با اعتبار 5 الی 20 میلیون تومان در سال 1401


 • بنیان کارت خانواده اعتبار خدمات تا 10 میلیون تومان (قیمتها به هزار تومان)
 • 1/200
 • پوشش خدمات دندانپزشکی کاشت دندان و ایمپلنت
 • قابل استفاده یک نفر
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و مراکز منتخب تخصصی در سراسر کشور
 • تخفیف مراکز دندانپزشکی:
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف

 • بنیان کارت خانواده اعتبار خدمات تا 20 میلیون تومان (قیمتها به هزار تومان)
 • 1/840
 • پوشش خدمات دندانپزشکی کاشت دندان و ایمپلنت
 • قابل استفاده یک نفر و یک واحد خانواده
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و مراکز منتخب تخصصی در سراسر کشور
 • تخفیف مراکز دندانپزشکی:
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف


هزینه پرداختی با بنیان کارت ویژه خدمات بلیچینگ دندان ارزان

بنیان کارت انفرادی و خانواده ویژه بلیچینگ با 30 الی 50% تخفیف و تا سقف 20/000/000 تومان (برای عموم آزاد) خدمات بلیچینگ با بنیان کارت در مراکز منتخب تخصصی بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور


نوع خدمات بلیچینگ
قیمت آزاد تعرفه هر واحدمبلغ پرداختی دارندگان بنیان کارت ویژه ( هزینه جراحی و مواد مصرفی)
بلیچیبگ هر فک (home) به همراه لابراتوارحدود 1/2 الی 1/6 مبلیون تومان800/000
بلیچیبگ هر فک (office) به همراه لابراتوارحدود 2 الی 2/5 مبلیون تومان1/200/000

تبصره1 : مبـالغ پرداختی بیمار در انواع بلیچینگ دندان بدون در نظر گرفتن هزینه های خاص قبل از بلیچینگ دندان می باشد.بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده ی بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.

تبصره 2: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

لمینت دندان ارزان

هزینه ایمپلنت دندان

شرایط و مزایای بنیان کارت

بلیچینگ دندان ارزان

 1. طرح ها به صورت انفرادی و خانواده ارائه می گردد.
 2. حق اشتراک به صورت نقدی در هنگام صدور قرارداد عضویت دریافت می گردد.
 3. کلیه اعضاء می بایست فقط از مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند.
 4. عضو فقط می بایست طبق جدول فوق سهم هزینه خود را به دندانپزشکان پرداخت نماید و مازاد آن به عنوان استفاده از سقف اعتباری بر اساس طرح خریداری شده محاسبه و کسر می گردد.
 5. به منظور ارائه خدمات سریع و مطلـوب به کلیه اعضاء این امکان فراهم گردیده تا اعضـاء بتواننـد از طـریق نصب اپلیکیشن دندونت از کافه بازار اقـدام به تعیین وقـت نمایند.
 6. کلیه خدمات تعیین وقت از دندان پزشکان از طریق اپلیکیشن دندونت توسط کارشناسان این شرکت قابل پیگیری خواهد بود.

تلفنهای تماس:

02126146365

02126146356

09010000619

بلیچینگ دندان ارزان


بلیچینگ دندان ارزان


بلیچینگ دندان ارزان


بلیچینگ دندان ارزان

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۶ رای
preloader