نوشته‌ها

رادیوگرافی پری اپیکال دندان bw

رادیوگرافی از فک و دندان ها به دو صورت داخل دهانی (intra oral) و خارج دهانی بمانند عکس کلی از فکین یعنی پانورکس می باشد. که رادیوگرافی داخل دهانی شامل: پری اپیکال – وایت بینگ – اکلوزال میباشد.

رادیوگرافی پری اپیکال دندان

پری اپیکال

انجام گرافی تک دندان یا رادیوگرافی پری اپیکال دندان امروزه به روش پارالل یا موازی صورت می گیرد در حالیکه چندی پیش یا حتی امروزه در برخی مراکز به روش انجام گرافی با دست نیمساز یا(Bisect)انجام می شود که بیمار باید فیلم را در دهان خود بدون تکان دادن و جابجایی نگاه می داشت، که این مطلب خود حائز اهمیت است .

زیرا بیشتر بیماران قادر به انجام اینکار نیستند که استرس دارند و یا درد و همچنین افرادی که مسن هستند و نمی توانند بطور صحیح اینکار را انجام دهند و همچنین زاویه دادن برای انجام گرافی برای کارشناسان غیر مجرب مشکل بوده و امکان تکرار رادیوگرافی پری اپیکال دندان را بالا می برد، و یا ایجاد cone cut در گرافی می کند.

و موضوع دیگر اینکه بیشتر دندان پزشکان معتقدند که روش پارالل به نوعی اندازه طول دندان را نزدیکتر به واقعیت به تصویر می کشد .

رادیوگرافی پری اپیکال دندان

روش Parallel روشی است که انجام آن با فیلم نگهدارهای داخل دهانی XCP (Extension cone paralleling technique) صورت می گیرد. این فیلم نگهدارها شامل:

  • بایت پلاک پلاستیکی ( bite block)
  • میله راهنما
  • یک حلقه هدف گیر (aiming ring)

می باشد که باید بطور صحیح نصب گردد، یعنی بایت بلاک و فیلم در مرکز رینگ باشند.

فیلم نگهدارهای XCP مشمول سه موردند که برای انجام گرافیهای پری اپیکال و بایت وینگ مورد استفاده قرار می گیرند, که برای سرعت عمل و تسهیل کار کارشناسان هر بایت بلاک یک رنگ دارد .

Bitewing-anterior-posterior سه مورد بایت بلاکی هستند که می توان تمامی گرافیهای پری اپیکال را با آنها انجام داد

Bitewing بهترین مورد برای مشاهده پوسیدگیهای بین دندانی هست،که در آن تاج دندانهای بالا و پایین به وضوح به تصویر کشیده می شود .

Posterior برای رادیوگرافی پری اپیکال دندان خلفی است و شامل بررسی تاج و ریشه و ساختمانهای اطراف ریشه می باشد .

Anterior برای گرافی دندانهای قدامی می باشد و شامل بررسی تاج و ریشه و ساختمانهای اطراف ریشه می باشد،مخصوصا لیگامان پریودنتال .

برای انجام رادیوگرافی پری اپیکال دندان کل دندانها حفره دهان را به ۴ ناحیه تقسیم می کنند که با ۱۴ فیلم بررسی می شود،بایت وینگ نیز با ۴فیلم بررسی می شود .

  1. ناحیه دندانهای اینسایزور( Incisor)که شامل دو دندان سنترال ودو دندان لترال است .
  2. ناحیه دندانهای کنین ( Canine) که شامل یک دندان نیش در هر طرف است .
  3. ناحیه دندانهای پره مولار (pre molar) که شامل دندانهای اسیای کوچک می باشد .
  4. ناحیه دندانهای مولار (Molar)که شامل دندانهای اسیای بزرگ می باشد .

تنظیم فیلم:

در نواحی قدامی فیلم بصورت عمودی در دهان قرارمی گیرد که علت آن تنگی قوس فکی موجود در این ناحیه است و همچنین اندازه دندانها که از دندانهای دیگر بلندترند.

بنابراین هرچه فیلم باریکتر باشد کمتر دچار خمیدگی می شود و ریشه دندان نیز کات نمی شود .

در نواحی خلفی فیلم بصورت افقی قرار می گیرد یعنی محور طولی فیلم عمود بر محور طولی دندان قرار میگیرد.

و همچنین برای انجام گرافی دندانها باید بین بایت بلاک و دندانهای مخالف از رول پنبه استفاده کرد تا XCP بطور صحیح قرار گیرد و همچنین مریض راحت تر بتواند گاز بگیرد .

استریلیزاسیون:

بعداز استفاده از xcp آنها را با آب گرم شستشو داده و قطعات را در مکانهای استریلیزه بگذارید، در فضایی میان اتو کلاو (دور از دیواره ها و المنت های گرمایی اتو کلاو) قرار دهید .

  • دوره گردش اتو کلاو را تنظیم کرده ،دمای آن از ۲۷۰ درجه فارنهایت یا ۱۳۲ درجه سلیسیوس تجاوز نکند .
  • از گلوتر آلدهید بر پایه فنول استفاده نکنید .
  • از مواد گندزدا و مواد ضدعفونی کننده استفاده نکنید .

قطعات پلاستیکی عمر محدودی دارند و باید بطور دوره ای جایگزین شوند،

هر روشی از استریلیزاسیون عمر قطعات پلاستیکی را کوتاه کنید

منبع

Visits: 17