نوشته‌ها

بیمه بنیان کارت

ارزانترین خدمات دندانپزشکی

خدمات بیمه دندانپزشکی بنیان کارت به عنوان ارزانترین خدمات دندانپزشکی در حال ارائه بیمه دندانپزشکی بصورت انفرادی و گروهی با همکاری بیمه های معتبر در سطح کشور و همچنین شرکت بیمه بین المللی سوئیس اسیست گلوبال دنتال(گروه ساجد)
enemad-logo