نوشته‌ها

ارتودنسی دندان ارزان

ارتودنسی دندان ارزان

ارتودنسی دندان ارزان: باتوجه به گرانی هزینه‌های دندانپزشکی در حوزه ارتودنسی دندان این شرکت با همکاری دندانپزشکان خود در سراسر کشور، همچنین تجهیز لوازم مورد نیاز دندانپزشکان طرح خدمات ارتودنسی دندان ارزان را به شرح جدول ذیل در 2 طرح طلائی و نقره‌ای عرضه نموده است. با عضویت در هر یک از طرح‌های مذکور امکان استفاده و بهره‌برداری اعضا از خدمات مورد نیاز با حداکثر تخفیف میسر خواهد گردید.
enemad-logo