!!!پرداخت هزینه های گران برای دندانپزشکی دیگر ممنوع.دیگر نگران هزینه های گران دندانپزشکی تان نباشیدلوگوی بنیان کارت

از این به بعد

همیشه همراه شماست

بنیان کارت گروهیبنیان کارت انفرادیبنیان کارت خانواده

با ۵۰% الی۹۰% تخفیف

با ۵۰% تخفیف

با ۵۰% تخفیف

کارت تخفیف دندانپزشکی

با پرداخت ماهیانه ۱۰۰۰۰ تومان

با پرداخت ماهیانه۱۰۰۰۰ الی ۳۸۰۰۰ تومان

بنیان کارت انفرادی با ۵۰% تخفیف

با پرداخت سالیانه ۲۰۰۰۰۰ تومان

بنیان کارت

شامل کلیه خدمات دندانپزشکی

ایمپلنتارتودنسیپرکردن دندان عصب کشیلامینتجراحی لثهجهت عضویت کلیک کنید
اخبار

مراکز طرف قرارداد با

کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت

با ۹۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی

%۹۰

تخفیف

دندانپزشکان تهران و حومه بنیان کارت

ارتباط با بخش فروش بنیان کارت

     ۰۲۱۸۸۹۷۹۱۸۴-۰۲۱۸۸۹۷۳۱۴۶

     ۰۹۱۲۰۹۲۵۰۱۰-۰۹۳۸۴۴۱۴۶۴۶

اخبار

تلفنهای تماس بنیان کارت

۰۲۱۸۸۹۷۹۱۸۴ - ۰۲۱۸۸۹۷۳۱۴۶

اشتراک
اشتراک