تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲

جدول تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ بنیان کارت را از جدول زیر ملاحظه بفرمایید.
جهت دسترسی به تعرفه دندانپزشکی روی منو در بالا کلیک کنید.

تعرفه دندانپزشکی سال 1402

تعرفه دندانپزشکی

اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ در جداول ذیل، به تفکیک جهت استفاده دارندگان بیمه بنیان کارت درج گردیده است. جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیش‌تر، دارندگان بنیان کارت و قطعا” جهت کمک در هزینه‌ها ارائه می‌دهیم. تمام درمان‌هایی که دندانپزشکان ما معتقدند عمدتا” برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت یابد و قابل قبول شرکت بیمه  است، در این جدول ذکر شده است.

بیمار هیچ گونه هزینه‌ای را خارج از هزینه دوره درمان برای موارد جداگانه پرداخت نمی‌کند.

بیمار با توجه به درمان در نظر گرفته شده صرفاً هزینه برآورد شده برای طرح درمانی را با کسر مبلغ تعهد شده بیمه می‌پردازد، و هزینه خارج از برنامه‌ای را پرداخت نمی‌کند. حتی اگر تعداد دفعات ویزیت از تعداد پیش‌بینی شده بیش‌تر شود، دوره درمان زمانی اتمام می‌یابد که دندانپزشکان بنیان کارت به سطح قابل قبولی از بهداشت دهان و دندان رسیده باشند.

قابل ذکر است هیچ دندانپزشکی وجود ندارد که ۹۰% تخفیف بدهد، در نتیجه اعضا محترم بیمه بنیان کارت با پرداخت حق‌بیمه، در طرح‌های گروهی و انفرادی عملا تحت پوشش بیمه دندانپزشکی قرار خواهند گرفت.

معاینه و تشخیص | جراحی فک و صورت

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ویزیت۱۳۸۶۹۱۴
رادیو گرافی پری اپتیکال۱۱۴۵۷۱۲
کشیدن دندان قدامی۴۶۰۲۳۰۴۶
دندان خلفی۵۲۰۲۶۰۵۲
دندان عقل۵۸۰۲۹۰۵۸
جراحی دندان کایین و عقل نهفته در نسج نرم۱۲۰۰۶۰۰۱۲۰
دندان کایین و عقل نهفته در نسج سخت۱۶۰۰۸۰۰۱۶۰
فرنکتومی۶۵۲۳۲۶۶۵
بازکردن آبسه داخل دهان۳۹۰۱۹۵۳۹
درمان درای ساکت۴۰۰۲۰۰۴۰
بیوپسی از بافت سخت۱۱۶۸۵۸۴۱۱۷
بخیه۴۰۰۲۰۰۴۰
اکسپوز کردن دندان۱۳۶۸۶۸۴۱۳۷

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲

پرکردن دندان

تعرفه پرکردن دندان – ترمیم دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
ترمیم آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۷۲۲۳۶۱۷۲
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۹۶۸۴۸۴۹۷
آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۱۲۶۴۶۳۲۱۲۶
بیلد آپ با آمالگام (بازسازی کامل دندان)۱۵۸۰۷۹۰۱۵۸
ترمیم با کامپوزیت یک سطحی (همرنگ)۹۲۰۴۶۰۹۲
کامپوزیت دو سطحی (همرنگ)۱۲۵۸۶۲۹۱۲۶
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی (همرنگ)۱۵۸۴۷۹۲۱۵۸
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۲۳۴۰۱۱۷۰۲۳۴
پین داخل عاج کانال هر عدد۴۷۰۲۳۵۴۷
اسپیلنت کامپوزیت دندانهای لق شده یک فک۱۷۵۶۸۷۸۱۷۶

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲

جراحی لثه | پریو

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۱
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان) با بروساژ۹۰۰۴۵۰۹۰
بروساژ هر فک۸۰۴۰۸
افزایش طول تاج همراه فلپ۱۶۵۶۸۲۸۱۶۶
همی سکشن و قطع ریشه۱۲۸۰۶۴۰۱۲۸
دسیتال وچ۱۵۴۰۷۷۰۱۵۴
پیوند لثه یک دندان۳۱۷۶۱۵۵۸۳۱۸
فلپ ۱/۶ دهان۱۵۵۲۷۷۶۱۵۵
فلپ ۱/۴ دهان۱۸۸۶۹۴۳۱۸۸

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی
(۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۷۰۰۳۵۰۷۰
عصب کشی یک کانال۱۷۰۰۸۵۰۱۷۰
عصب کشی دو کانال۱۹۶۰۹۸۰۱۹۶
عصب کشی ۳ کانال۲۵۶۰۱۲۸۰۲۵۶
به ازای هر کانال اضافه۷۰۰۳۵۰۷۰
درمان مجدد یک کانال۲۰۷۰۱۰۳۵۲۰۷
درمان مجدد دو کانال۲۴۰۰۱۲۰۰۲۴۰
درمان مجدد سه کانال۲۹۰۰۱۴۵۰۲۹۰
به ازای هر کانال اضافه۷۰۰۳۵۰۷۰
اپکسوژنزیس هر دندان۱۲۳۸۶۱۹۱۲۴

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲

روکش دندان | دندان مصنوعی

تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
هزینه لابراتوارمبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی (۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
پروتز کامل دست دندان مصنوعی۱۲۴۰۰۲۴۰۰۶۲۰۰۱۲۴۰
پروتز یک فک / دست دندان۶۲۰۰۱۲۰۰۳۱۰۰۶۲۰
پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک۷۸۰۰۱۸۰۰۳۹۰۰۷۸۰
پارسیل اکریلی تا ۵ دندان۴۲۰۰۸۵۰۲۱۰۰۴۲۰
ریلاین پروتز هر فک۱۵۰۰۶۰۰۷۵۰۱۵۰
تعمیر پروتز شکسته هرفک۱۱۸۰۳۵۰۵۹۰۱۱۸
روکش PFM هر واحد دندان پایه۲۷۰۰۷۵۰۱۳۵۰۲۷۰
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان۲۶۰۰۶۰۰۱۳۰۰۲۶۰
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم۳۰۰۰۱۱۰۰۱۵۰۰۳۰۰
پست ریختگی۱۶۰۰۳۵۰۸۰۰۱۶۰
چسباندن روکش های قدیمی ۵۷۸۲۸۹۵۸

بخش اطفال

تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۱
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت طلایی (۹۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
کشیدن دندان قدامی (شیری/ دایمی)۴۴۰۲۲۰۴۴
کشیدن دندان خلفی (شیری/ دایمی)۵۱۲۲۵۶۵۱
پالپوتومی شیری۱۱۰۸۵۵۴۱۱۱
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۴۹۴۲۴۷۴۹
فیشور سیلنت هر دندان۶۲۴۳۱۲۶۲
روکش استیل ضد زنگ (s.s..c)۱۱۷۸۵۸۹۱۱۸
ترمیم آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۸۴۴۴۲۲۸۴
ترمیم آمالگام دو سطحی۱۰۴۶۵۲۳۱۰۵
ترمیم آمالگام سه سطحی۱۳۶۲۶۸۱۱۳۶
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۹۹۲۴۹۶۹۹
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۱۴۰۴۷۰۲۱۴۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۱۷۸۰۸۹۰۱۷۸
فضای نگه دارنده ثابت یک طرفه۲۰۰۰۱۰۰۰۲۰۰
فضای نگه دارنده ثابت دوطرفه فک بالا و پایین۲۵۷۴۱۲۸۷۲۵۷
فضای نگه دارنده متحرک یک طرفه۱۷۶۰۸۸۰۱۷۶
فضای نگه دارنده متحرک دو طرفه فک بالا و پایین۱۹۴۰۹۷۰۱۹۴
پالپکتومی قدامی۸۳۶۴۱۸۸۴
پالپکتومی خلفی۱۰۳۶۵۱۸۱۰۴

هزینه ارتودنسی با بنیان کارت

قیمت ارتودونسی با ۳۰ الی ۴۰% تخفیف

تعرفه ارتودنسی و ایمپلنت و زییایی
تعرفه دندانپزشکی ارتودنسیتعرفه آزاد
مبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای و طلایی به تومان
ارتودنسی متحرک یک فک (همراه با وسیله خارجی دهان)حدود ۹ الی۱۰ میلیون۶/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده)حدود ۱۶ الی ۲۰ میلیون۱۱/۰۰۰/۰۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)حدود ۳۵ الی ۴۰ میلیون۲۲/۰۰۰/۰۰۰

هزینه ایمپلنت با بنیان کارت

قیمت ایمپلنت با ۳۰ الی ۴۰% تخفیف

تعرفه ایمپلنت
هزینه دندانپزشکی ایمپلنتتعرفه آزادمبلغ پرداختی دارندگان بنیان کارت (هزینه جراحی و مواد مصرفی)مبلغ پرداختی دارندگان بنیان کارت (هزینه لابراتوار و روکش PFM)پرداختی نهایی دارندگان
بنیان کارت
ارقام به تومان
DPI Implant ایرانیحدود ۷/۵ الی ۸/۵ میلیون تومان۴/۱۰۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
(MEGAGEN-CHAROM- BIOTEM-DENTIS)
با روکش pfm
حدود ۱۱ الی ۱۲ میلیون تومان۶/۱۰۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
(DIO- ANYRATE- ANYYONE IMPLANT)
با روکش pfm
حدود ۱۴ الی ۱۵ میلیون تومان۸/۱۰۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
ایمپلنت درجه یک سویسی هر واحد
SIC-IMPLANT)
با روکش pfm
حدود ۲۰ الی ۲۲ میلیون تومان۱۴/۱۰۰/۰۰۰۱/۹۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰

هزینه کامپوزیت و لمینت و بلیچینگ با بنیان کارت

قیمت کامپوزیت و لمینت و بلیچینگ با ۳۰ الی ۴۰% تخفیف

تعرفه دندانپزشکی کامپوزیت و لمینت و بلیچینگتعرفه آزادمبلغ پرداختی بیمار دارندگان بنیان کارت نقره ای و طلایی
به تومان
بلیچینگ هر فک (HOME) با لابراتوارحدود ۱/۶ الی ۲ میلیون۱/۰۰۰/۰۰۰
بلیچینگ هر فک (OFFICE)حدود ۲/۵ الی ۳ میلیون۱/۵۰۰/۰۰۰
کامپوزیت درجه یک (IPS & ULTRADENT) آمریکاحدود ۲/۳ الی ۲/۵میلیون۱/۸۰۰/۰۰۰
کامپوزیت درجه ۲ (توکویاما ژاپن, گرادیا آمریکا,زنیت و کاریزما آلمان , سارمکو سوییس)حدود ۱/۶ الی ۲ میلیون۱/۲۰۰/۰۰۰
لمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوارحدود ۵/۵ الی ۶/۵ میلیون۴/۰۰۰/۰۰۰
لمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوارحدود ۴/۵ الی ۵ میلیون۳/۰۰۰/۰۰۰

امتیاز شما به این مطلب

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴۹ رای

Visits: 4769

enemad-logo