تعرفه و شرایط طرح خدمات بلیچینگ دندان ارزان در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال ۱۴۰۳

بنیان کارت در بلیچینگ دندان ارزان بیش از ۳۵۰ مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور

بلیچینگ دندان ارزان: باتوجه به گرانی هزینه های دندانپزشکی در حوزه بلیچینگ دندان ارزان این شرکت با همکاری دندانپزشکان خود در سراسر کشور و همچنین تجهیز لوازم مورد نیاز دندانپزشکان طرح خدمات بلیچینگ دندان ارزان را به شرح جدول ذیل در ۲ طرح طلایی و نقره ای  عرضه نموده که با عضویت در هر یک از طرح های مذکور امکان استفاده و بهره برداری اعضا از خدمات مورد نیاز با حد اکثر تخفیف میسر خواهدگردید.

بنیان کارت انفرادی و خانواده ویژه خدمات بلیچینگ دندان ارزان

بلیچینگ دندان ارزان با ۳۰ الی ۴۰% تخفیف با اعتبار ۱۵ الی ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳

 • بنیان کارت خانواده اعتبار خدمات تا ۱۵ میلیون تومان (قیمتها به هزار تومان)
 • ۱/۶۳۰
 • پوشش خدمات دندانپزشکی کاشت دندان و ایمپلنت
 • قابل استفاده یک نفر
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و مراکز منتخب تخصصی در سراسر کشور
 • تخفیف مراکز دندانپزشکی:
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۴۰% تخفیف
 • بنیان کارت خانواده اعتبار خدمات تا ۴۰ میلیون تومان (قیمتها به هزار تومان)
 • ۴/۱۳۰
 • پوشش خدمات دندانپزشکی کاشت دندان و ایمپلنت
 • قابل استفاده یک نفر و یک واحد خانواده
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و مراکز منتخب تخصصی در سراسر کشور
 • تخفیف مراکز دندانپزشکی:
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۴۰% تخفیف

هزینه پرداختی با بنیان کارت ویژه خدمات بلیچینگ دندان ارزان

بنیان کارت انفرادی و خانواده ویژه بلیچینگ با ۳۰ الی ۴۰% تخفیف و تا سقف ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان (برای عموم آزاد) خدمات بلیچینگ با بنیان کارت در مراکز منتخب تخصصی بیش از ۳۵۰ مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور

نوع خدمات بلیچینگ
قیمت آزاد تعرفه هر واحدمبلغ پرداختی دارندگان بنیان کارت ویژه ( هزینه جراحی و مواد مصرفی)
بلیچیبگ هر فک (home) به همراه لابراتوارحدود ۱,۹۰۰,۰۰۰ الی ۲,۴۰۰,۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰
بلیچیبگ هر فک (office) به همراه لابراتوارحدود ۲,۵۰۰,۰۰۰ الی ۳,۰۰۰,۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰

تبصره۱ : مبـالغ پرداختی بیمار در انواع بلیچینگ دندان بدون در نظر گرفتن هزینه های خاص قبل از بلیچینگ دندان می باشد.بدیهی است درمان های فوق الذکر به عهده ی بیمار و به صورت توافقی با پزشک معالج انجام خواهد شد.

تبصره ۲: با توجه به نوسانات قیمت مواد هرگونه تغییر در قیمتها در طول دوره عضویت بصورت هر چهارماه یکبـار بررسی و قیمت روز جهت استفاده از خدمات مربوطه با هماهنگی واحد پشتیبانی شرکت بنیان سلامت انجام خواهد پذیرفت.

لمینت دندان ارزان

شرایط و مزایای بنیان کارت

بلیچینگ دندان ارزان

 1. طرح ها به صورت انفرادی و خانواده ارائه می گردد.
 2. حق اشتراک به صورت نقدی در هنگام صدور قرارداد عضویت دریافت می گردد.
 3. کلیه اعضاء می بایست فقط از مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند.
 4. عضو فقط می بایست طبق جدول فوق سهم هزینه خود را به دندانپزشکان پرداخت نماید و مازاد آن به عنوان استفاده از سقف اعتباری بر اساس طرح خریداری شده محاسبه و کسر می گردد.
 5. به منظور ارائه خدمات سریع و مطلـوب به کلیه اعضاء این امکان فراهم گردیده تا اعضـاء بتواننـد از طـریق نصب اپلیکیشن دندونت از کافه بازار اقـدام به تعیین وقـت نمایند.
 6. کلیه خدمات تعیین وقت از دندان پزشکان از طریق اپلیکیشن بنیان کارت توسط کارشناسان این شرکت قابل پیگیری خواهد بود.

تلفنهای تماس:

۰۲۱۲۶۱۴۶۳۶۵

۰۲۱۲۶۱۴۶۳۵۶

۰۹۰۱۰۰۰۰۶۱۹

بلیچینگ دندان ارزان

enemad-logo