بریج دندان

بریج دندان

بریج دندان چیست؟

روش معمول برای جایگزین کردن دندان کشیده شده شامل تراش دندانهای مجاور و قرار دادن روکش روی آنها و سپس اتصال دندان جایگزین شونده به این روکش ها است .

در روش بریج های محافظه کارانه دیگر دندانهای پایه روکش  نمی شوند و این یکی از محاسن آنهاست .

در این روش برای اتصال دندان اضافه شده به پایه های مجاور می توان از بالچه های فلزی ، سرامیکی و یا کامپوزیتی استفاده کرد .

نکته دیگر اینکه این بریج‌ها برای جایگزین کردن یک یا دو دندان مناسب هستند, ولی استحکام لازم برای جایگزین

کردن بیش از دو دندان را ندارند. و در این موارد باید از بریج دندان های معمولی و یا ایمپلنت برای جایگزین کردن دندان استفاده کرد.

مزایای بریج چیست؟

– بریج ناحیه بی دندان را پر میکند.
– بریج ظاهر دندانها و لبخند را اصلاح میکند و جویدن و صحبت کردن را بهبود می بخشد.
– بریج از لحاظ فرم ورنگ میتواند مشابه دندانهای طبیعی فرد باشد.
– بریج میتواند سالیان سال مورد استفاده قرار گیرد به شرط آنکه بهداشت آن رعایت شود.
– دندانهای طبیعی و پایه بریج دندان زیر روکش سالم مانده و در صورت رعایت بهداشت پوسیده نخواهد شد و از حرکت آنها به سمت ناحیه بی دندانی محافظت به عمل خواهد آمد.