• تلفن دفتر مرکزی

   تماس با دفتر مرکزی:

  02143316

  02196863040

  مدیر فروش و بازاریابی: آقای سلطانی

  همراه:09120925010

  مدیر مالی : داخلی 131 آقای فاطمی

  امور نمایندگان : داخلی 119خانم بهشتی

  خرید انفرادی:  09120925010 جوابگو ۲۴ ساعته

  خرید گروهی و سازمانی: آقای سلطانی 09120925010

  تعیین وقت دندانپزشکی ساعات غیر اداری 02188473001 ,09208473001 ساعات اداری:داخلی  133 و 134

  پشتیبانی درمان: 09010000128 آقای رحیمی

  تعین وقت دندانپزشکان: داخلی  133 و 134

  پشتیبانی دندانپزشکان: 09101524040 خانم افشار

  تلفکس: 02188473001

  سامانه پیامکی: 02143316

 • آدرس پستی

  تهران، خيابان شهيد بهشتي, چهارراه اندیشه ،خيابان انديشه اصلی،پلاك 68 ،طبقه چهارم

  کدپستی: 1569754617

  ایمیل: info@bonyancard.com

  bonyancard@gmail.com

با ما در ارتباط باشید ...

2 + 6 = ?