نوشته‌ها

دندانپزشکی اقساطی

وام 20 میلیونی دندانپزشکی

/
وام دندانپزشکی: با توجه به گرانی هزینه های دندانپزشکی و عدم امکان پرداخت این هزینه ها توسط آحاد جامعه این شرکت تعاونی با هزینه و سرمایه گذاری خود اقدام به ارائه وام 20 میلیونی دندانپزشکی طرح نقد و اقساط خدمات بدون بهره در همین راستا را تا سقف 20 میلیون تومان برای کلیه متقاضیان طراحی نموده بنابراین امید است تا در سایه این اقدام مثبت شاهد ارائه خدمات مطلوبی در بخش خدمات دندانپزشکی به آحاد جامعه باشیم.
enemad-logo