نوشته‌ها

استفاده لیدوکایین برای کودکان ممنوع

استفاده لیدوکایین برای کودکان ممنوع

استفاده از لیدوکایین برای تسکین درد ناشی از دندان درآوردن در کودک…