مراکز طرف قرارداد بر روی نقشه

جدول تعرفه دندانپزشکی بنیان کارت در مراکز , مطبها و درمانگاه های طرف قرارداد

تعرفه های دندانپزشکی و سهم پرداختی بیمار( سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ )

بیمه دندانپزشکی
تعرفه دندانپزشکی

تعرفه دندانپزشکی

تعرفه  معاینه و تشخیص

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید
[ultimatetables 3 /]


تعرفه جراحی فک و صورت

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید
[ultimatetables 4 /]


تعرفه ترمیمی

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید
[ultimatetables 5 /]


تعرفه  درمان ریشه (اندو)

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید
[ultimatetables 6 /]


تعرفه بیماری های لثه ( پریو )

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید
[ultimatetables 7 /]


تعرفه  پروتز

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید
[ultimatetables 8 /]


تعرفه  بخش اطفال

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید
[ultimatetables 9 /]


تعرفه  بخش ارتودنسی و ایمپلنت

**لطفا نوع درمان خود را در قسمت جستجو تایپ کنید
[ultimatetables 10 /]

کارت تخفیف دندانپزشکی