---

برچسب:: مرکز طرف قرارداد در غرب کشور

لیست مراکز دندانپزشکی بنیان کارت ارایه دهنده خدمات

از ۵۰% تا ۹۰% تخفیف

تلفن:۰۲۱۲۶۲۴۴۰۷۵-۰۲۱۲۶۲۴۴۸۶۱-۰۹۱۲۰۹۲۵۰۱۰

شما با دریافت بنیان کارت می توانید از کلیه خدمات دندانپزشکی از ۵۰ تا ۹۰ درصد تخفیف برخوردار شوید

بنیان کارت لوگو

  • image-0

  دکتر بابک فرشچی

  New
  • image-0

  درمانگاه دندانپزشکی سیب کرمانشاه

  New
  • image-0

  دکتر امیر ساسان معماری

  New
  • image-0

  دکتر سلمان جدیدی

  New
  • image-0

  دکتر آرش گلستانه

  New
  • image-0

  دکتر نرگس نجفی

  New
  • image-0

  دکتر جوان آل انصاری

  New
  • image-0

  دکتر عبدالحسین اقبالی

  New
  • image-0

  دکتر اسدالله مهاجر

  New
  • image-0

  دکتر حسین کریمی

  New

اشتراک مطالب