با خرید بیمه دندانپزشکی بنیان کارت در این مرکز مجهز دندانپزشکی تا ۷۰% در کلیه خدمات دندانپزشکی تخفیف بگیرید,تلفن تماس:۰۲۱۸۸۶۰۱۸۲۹