نوشته‌ها

مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

محمد صیدی

محمد صیدی آدرس:محمد صیدی.چهارراه طالقانی جنب اداره پست ساختمان وزرا طبقه ۵ واحد ۵۰۲   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر محمد صیدی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرافی با…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دندانپزشکی پارسا

دندانپزشکی پارسا آدرس:دندانپزشکی پارسا.خیابان شهید بهشتی حد فاصل استانداری و کسری مجتمع نگین البرز   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر حورا اصفهانیان به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیک…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر فرنوش نیک خواه

دکتر فرنوش نیک خواه آدرس:دکتر فرنوش نیک خواه (متخصص ترمیمی) خیابان بهشتی،بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر حورا اصفهانیان به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال،…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر نسرین حسینی

دکتر نسرین حسینی کرج آدرس:دکتر نسرین حسینی کرج، جهارراه طالقانی،کوچه گلها،ساختمان بنای ماندگار   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر نسرین حسینی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، را…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر مریم بیضاوی

دکتر مریم بیضاوی آدرس:دکتر مریم بیضاوی کرج، خیابان طالقانی،بعد از پارک شرافت   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر مریم بیضاوی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرافی بایت وینک…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر آزاده میرزایی

دکتر آزاده میرزایی آدرس:دکتر آزاده میرزایی کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان شهدا،ساختمان پزشکان بهار   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر آزاده میرزایی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکا…