نوشته‌ها

مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر سودا سلماسی

دکتر سودا سلماسی آدرس:دکتر سودا سلماسی.خیابان طالقانی روبروی مصلی ساختمان شهریار پلاک ۳   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر سودا سلماسی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گر…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر زهرا نوروز زاده

دکتر زهرا نوروز زاده آدرس:دکتر زهرا نوروز زاده .کوی ولیعصر مابین چهار راه شریعتی و فلکه بازار.برج آرین طبقه ۸واحد B   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر زهرا نوروز زاده به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو …
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر شهلا امیر حسنی

دکتر شهلا امیر حسنی آدرس:دکتر شهلا امیر حسنی تبریز،خیابان،تقاطع طالقانی ۱۷ شهریور،ساختمان پارسا   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر حورا اصفهانیان به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپی…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر فرهاد کلاته

دکتر فرهاد کلاته آدرس:دکتر فرهاد کلاته تبریز،طالقانی،۱۷ شهریور جدید،ساختمان پارسا   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر فرهاد کلاته به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرافی بایت …
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکترسید ابراهیم تقوی قرا ملکی

دکترسید ابراهیم تقوی قرا ملکی آدرس:دکترسید ابراهیم تقوی قرا ملکی تبریز،خیابان قراملکی،خیابان ۳۵ متری وحدت   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکترسید ابراهیم تقوی قرا ملکی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری ا…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر المیرا پورنگ

دکتر المیرا پورنگ آدرس:دکتر المیرا پورنگ تبریز،خیابان شریعتی جنوبی،ساختمان سناتور، ط۴،واحدA   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر دکتر المیرا پورنگ به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال،…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, ,

دکتر حسن قربانی

دکتر حسن قربانی آدرس:دکتر حسن قربانی تبریز،چهارراه طالقانی، ارگ جدید، ساختمان سفید   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر حسن قربانی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرافی ب…