مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , , ,

دکتر محمد تقی حمزه پور

دکتر محمد تقی حمزه پور آدرس:دکتر محمد تقی حمزه پور/بلوار رسول اکرم روبروی ایستگاه تاکسیرانی طبقه فوقانی چاپخانه آذربایجان   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر محمد تقی حمزه پور به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , , ,

دکتر زینب حمزه ایل

دکتر زینب حمزه ایل آدرس:دکتر زینب حمزه ایل/بلوار رسول اکرم روبروی ایستگاه تاکسیرانی طبقه فوقانی چاپخانه آذربایجان   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر زینب حمزه ایل به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، ر…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , , ,

دکتر حبیب صدرنی

دکتر حبیب صدرنی آدرس:دکتر حبیب صدرنیا/بلوار امام نبش سه راه مخابرات ساختمان پارس طبقه اول   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر حبیب صدرنی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرا…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , , ,

دکتر حسین اکبری

دکتر حسین اکبری آدرس:دکتر حسین اکبری/میدان امام  ساختمان الماس طبقه ۳   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر حسین اکبری به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرافی بایت وینک بخش …
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , ,

دکتر خدادا آزور

دکتر خدادا آزور آدرس:دکتر خدادا آزور/روبروی بیمارستان مفتح   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر خدادا آزور به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرافی بایت وینک بخش جراحی فک و صور…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , , ,

دکتر مهدی ضمیری

دکتر مهدی ضمیری آدرس:دکتر مهدی ضمیری/ خیابان پاسداران روبروی خیابان طالقانی   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر مهدی ضمیری به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرافی بایت وی…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , , ,

دکتر ایرج صدیقی

دکتر ایرج صدیقی آدرس:دکتر ایرج صدیقی/جنب امام زاده اسماعیل   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر ایرج صدیقی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال، رادیو گرافی بایت وینک بخش جراحی فک و صو…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , , ,

دکتر قربان اسماعیلی

دکتر قربان اسماعیلی آدرس:دکتر قربان اسماعیلی/ابتدای خیابان ۴۵ متری روبروی موسسه مالی و اعتباری کوثر   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر قربان اسماعیلی به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیک…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , , ,

دکتر گلنوش قاسم زاده

دکتر گلنوش قاسم زاده آدرس:دکتر گلنوش قاسم زاده/فاز یک/بین خیابان اول و دوم /ساختمان متین ورودی شمالی طبقه ۱ واحد ۳   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر گلنوش قاسم زاده به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو…
مراکز دندانپزشکی بنیان کارت لیست
, , , ,

دکتر محمد غلامیان

دکتر محمد غلامیان آدرس:دکتر محمد غلامیان/شهرک آورین خیابان کازرانی لاله ۳/پلاک ۴ مجتمع پزشکی نور   برخی از خدمات دندانپزشکی که در دکتر محمد غلامیان  به صورت تخصصی ارائه میگردد : بخش معاینه و تشخیص: ویزیت، رادیو گرافی پری اپیکال…