تعرفه و شرایط طرح خدمات لمینت دندان ارزان در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال ۱۴۰۲

بنیان کارت در لمینت دندان ارزان در بیش از ۳۵۰ مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور