شرایط استفاده از بنیان کارت

<p>

شرایط استفاده از بنیان کارت

<br /><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۱-بنیان کارت صرفا” در <span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”http://bonyancard.com/location/” data-mce-href=”http://bonyancard.com/location/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>مراکز طرف قرارداد</a> </span>معرفی شده در وب‌ سایت قابل ارائه است.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۲-لطفا قبل از مراجعه به مراکز جهت گرفتن خدمات دندانپزشکی  مربوطه به شماره های ۰۲۱۴۳۳۱۶ یا ۰۹۰۱۶۱۹۹۶۹۶ یا با دندانپزشک مربوطه جهت تعیین وقت تماس بگیرید ,<span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”> <a href=”https://bonyancard.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87/” data-mce-href=”https://bonyancard.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87/”>از طریق وب‌ سایت</a> </span>دندانپزشک مورد نظرتان را  بر اساس شهر و محل زندگی انتخاب و با ارتباط برقرار کردن زمان‌بندی ارائه خدمات را بررسی فرمایید.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۳-مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در تهران و شهرستانها  بر اساس نوع کارت تخفیف دندانپزشکی (طلایی-نقره ای-فیروزه ای) که از طرف عضو تهیه شده است اراِیه خدمات مینمایند.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۴-لطفا” قبل از مراجعه به مراکز طرف قرارداد به وب‌ سایت مراجعه کرده و از هزینه‌ های<a href=”http://bonyancard.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96/” data-mce-href=”http://bonyancard.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96/”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”> تعرفه های خدمات دندانپزشکی</span></a> بر اساس نوع درمان آگاهی یابید. و یا از طریق نصب <span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”https://cafebazaar.ir/app/com.Vijehpardaz.BonyanCard/?l=fa” data-mce-href=”https://cafebazaar.ir/app/com.Vijehpardaz.BonyanCard/?l=fa” data-mce-style=”color: #ff0000;”>اپلیکشن لیست مراکز طرف قراداد بنیان کارت</a></span> و اطلاع از روش استفاده از اپلیکشن اندروید لیست کلیه مراکز طرف قرارداد را که بصورت ماهانه بروز رسانی  میگردد با ساده ترین روش از خدمات دندانپزشکی بنیان کارت بهره مند شوید.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۵-کلیه کارت‌ های بنیان کارت تا یک سال پس از صدور اعتبار دارند و پس از اتمام این مهلت، باید از طریق شرکت نسبت به تمدید کارت اقدام شود.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۶-صدور دوباره کارت مستلزم پرداخت مجدد هزینه خواهد بود؛ لطفا”در نگهداری آن دقت فرمایید.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۷-در صورت تغییر اطلاعات ثبت شده در فرم ثبت نام ، مراتب را به شرکت اعلام نمایید.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۸-کلیه اطلاع‌ رسانی‌ های مربوط به خدمات ویژه دارندگان کارت از طریق اطلاعات تماس درج شده اعلامی در <a href=”http://bonyancard.com/panel/product/%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” data-mce-href=”http://bonyancard.com/panel/product/%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>فرم ثبت‌ نام </span></a>صورت می‌پذیرد، لذا فرم‌ های مربوطه را به دقت تکمیل فرمایید.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۹-همراه داشتن کارت عضویت بنیان کارت و کارت ملی  عضو هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد الزامی است.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۱۰-مسئولیت هرگونه سو استفاده از کارت بر عهده صاحب کارت است.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۱۱-بنیان کارت صرفا” ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی میباشد و تخفیفها بر اساس نوع عضویت خریداری شده اعمال میشود.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۱۲-در راستای اراِیه خدمات رسانی بر اساس رسالت شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد این شرکت در حال انعقاد قرارداد مشارکتی با شرکتها و مراکز فروشگاهی مراکز درمانی پاراکلینیکی وهمچنین گردشگری و تفریحی و….  میباشد که اعضا میتوانند بصورت رایگان و بدون پرداخت هیچ گونه وجهی  از خدمات  این <span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”http://bonyancard.com/places/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/” data-mce-href=”http://bonyancard.com/places/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>مراکز تخفیف دار</a> </span>هم بهره مند شوند.</span><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۱۳-در صورت داشتن هر گونه سوال با پشتیبانی کارت دندانپزشکی بنیان کارت از طریق  بخش<span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”> <a style=”color: #ff0000;” href=”http://bonyancard.com/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87/” data-mce-href=”http://bonyancard.com/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>پشتیبانی ۲۴ ساعته</a></span>  در تماس باشید.</span><strong>امور مشترکین بنیان کارت: <span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>۰۲۱۴۳۳۱۶ </span></strong>02188979184 <br />

</p>
[/av_textblock]