شرایط استفاده از بنیان کارت

شرایط استفاده بنیان کارت

شرایط استفاده و روش تهیه کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت

کارت تخفیف بنیان کارت در سه طرح بشرح ذیل ارایه میشود:

۱-بنیان کارت نقره ای (انفرادی و خانواده)  با ۵۰% تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی  شامل پر کردن دندان , عصب کشی دندان , ایمپلنت و ارتودنسی  و دیگر خدمات دندانپرشکی قابل استفاده جهت عموم مردم بدون محدودیت سنی میباشد و سقف ارائه خدمات نامحدود میباشد و دوره انتظار ندارد و از زمان دریافت کارت قابل استفاده می باشد.

تعرفه خرید بنیان کارت نقره ای  سالانه ۲۰۰/۰۰۰ نومان میباشد و اعضای خانواده میتوانند با پرداخت سالیانه ۱۷۵/۰۰۰ تومان سرپرست و ۱۲۵/۰۰۰ تومان اعضای خانواده از خدمات بنیان کارت بهره مند شوند.

بطور مثال : خانواده ۲ نفره ۳۰۰/۰۰۰ تومان و خانواده ۳ نفره ۴۲۵/۰۰۰ تومان پرداخت میکنند.

شرایط استفاده بنیان کارت

شرایط استفاده بنیان کارت

۲- بنیان کارت طلایی ویژه شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی با ۹۰ % تخفیف در کلیه خدمات دندانپزشکی  شامل پر کردن دندان , عصب کشی دندان , ایمپلنت و ارتودنسی  و دیگر خدمات دندانپرشکی قابل استفاده جهت پرسنل آن شرکتها و اعضای خانواده  بدون محدودیت سنی میباشد و سقف ارائه خدمات نامحدود میباشد و دوره انتظار ندارد و از زمان دریافت کارت قابل استفاده می باشد.

تعرفه خدمات دندانپزشکی بنیان کارت

۳-بنیان کارت اقساطی ویژه شرکتها و سازمانهای دولتی  و خصوصی با مشارکت شرکت بیمه ملت  با پرداخت ۳۰ % مبلغ در کلیه خدمات دندانپزشکی  و ۷۰% مابقی بصورت اقساط ۸ تا ۱۰ ماهه که شامل پر کردن دندان , عصب کشی دندان , ایمپلنت و ارتودنسی  و دیگر خدمات دیگر  دندانپرشکی قابل استفاذه جهت پرسنل آن شرکتها و اعضای خانواده  بدون محدودیت سنی میباشد و سقف ارائه خدمات نامحدود میباشد و دوره انتظار ندارد و از زمان انعقاد قرارداد قابل استفاده می باشد.