با تشکر از درخواست شما جهت خرید بنیان کارت کارشناسان ما در اسرع وقت با شما در تماس خواهند بود.

لیست مراکز طرف قرارداد بنیان کارت

تعرفه خدمات دندانپزشکی بنیان کارت

واحد پشتیبانی ۲۴ ساعته بنیان کارت

پیگیری درخواست:۰۹۱۲۰۹۲۵۰۱۰-۰۹۰۱۰۰۰۰۱۲۸