211

خدمات تخفیف دار بیمه ای بنیان کارت

این شرکت تعاونی طی انعقاد قرارداد همکاری با شرکت ره آورد نماینده برتر بیمه البرز توافقاتی در خصوص ارائه تخفیفات ویژه در خرید هرگونه بیمه نامه برای اعضا باشگاه مشتریان بنیان کارت انجام پذیرفته که کلیه دارندگان کارت عضویت باشگاه مشتریان می توانند در صورت نیاز به هرگونه بیمه نامه با شرکت ره آورد بیمه البرز به شماره تلفن 8-88472991-021 تماس حاصل نموده و از خدمات تخفیفدار در خرید بیمه نامه نیز بهره مند گردند.

توجه : طیق توافقات به عمل آمده هر دارنده کارت می توانند از امتیازات کارت خود برای یک نفر اعضا خانواده یا دوستان خود جهت خرید بیمه نامه نیز استفاده نماید.

  • 30 درصد تخفیف گروهی و نقدی در بیمه نامه بدنه.

  • 20 درصد تخفیف بیمه ای در بیمه نامه های عمر و حادثه.

  • 10 درصد تخفیف بیمه ای در بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه.

  • 25 درصد تخفیف بیمه ای در بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی.

  • 5 درصد تخفیف بیمه ای در بیمه نامه های سرطان و نازایی

  • 10 درصد تخفیف بیمه ای در خرید بیمه نامه درمان مسافرتی بیمه اواسان سوئیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایید.

ساعات اداری: 26146365-021

24 ساعته : 09120925010

خدمات بیمه ای

خدمات بیمه ای