خدمات بیمه ای 1

خدمات تخفیف دار بیمه ای بنیان کارت

این شرکت تعاونی طی انعقاد قرارداد همکاری با شرکت ره آورد نماینده برتر بیمه البرز توافقاتی در خصوص ارائه تخفیفات ویژه در خرید هرگونه بیمه نامه برای اعضا باشگاه مشتریان بنیان کارت انجام پذیرفته که کلیه دارندگان کارت عضویت باشگاه مشتریان می توانند در صورت نیاز به هرگونه بیمه نامه با شرکت ره آورد بیمه البرز به شماره تلفن ۸-۸۸۴۷۲۹۹۱-۰۲۱ تماس حاصل نموده و از خدمات تخفیفدار در خرید بیمه نامه نیز بهره مند گردند.

توجه : طیق توافقات به عمل آمده هر دارنده کارت می توانند از امتیازات کارت خود برای یک نفر اعضا خانواده یا دوستان خود جهت خرید بیمه نامه نیز استفاده نماید.

  • ۳۰ درصد تخفیف گروهی و نقدی در بیمه نامه بدنه.

  • ۲۰ درصد تخفیف بیمه ای در بیمه نامه های عمر و حادثه.

  • ۱۰ درصد تخفیف بیمه ای در بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه.

  • ۲۵ درصد تخفیف بیمه ای در بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی.

  • ۵ درصد تخفیف بیمه ای در بیمه نامه های سرطان و نازایی

  • ۱۰ درصد تخفیف بیمه ای در خرید بیمه نامه درمان مسافرتی بیمه اواسان سوئیس

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایید.

ساعات اداری: ۲۶۱۴۶۳۶۵-۰۲۱

۲۴ ساعته : ۰۹۱۲۰۹۲۵۰۱۰

خدمات بیمه ای

خدمات بیمه ای