بنیان کارت انفرادی و خانواده | با 90% تخفیف دندانپزشکی | دندان پزشکی ارزان

دیگر نگران هزینه های گران دندانپزشکی نباشید

کارت تخفیف دندانپزشکی

%90

تخفیف

قابل استفاده شرکتها و سازمانها

در کلیه خدمات دندانپزشکی

%50

تخفیف

قابل استفاده عموم مردم در کل کشور

در کلیه خدمات دندانپزشکی

400

در تهران و سراسر کشور

مرکز دندانپزشکی

ارتودنسی

ایمپلنت

زیبایی

بنیان-کارت-انفرادی-و-خانواده

خدمات بیمه بنیان کارت انفرادی و خانواده

بنیان کارت انفرادی و خانواده در بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور

طرح انفرادی و خانواده (نقره ای) بنیان کارت با 50 % تخفیف

عضویت نقره ای با 50% تخفیف و تا سقف 20/000/000 تومان در کلیه خدمات دندانپزشکی بصورت انفرادی و خانوادگی (برای عموم آزاد) خدمات بیمه ای دندانپزشکی با بنیان کارت انفرادی و خانواده در بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور

 • بنیان کارت انفرادی (یک نفره)
 • 400/000
 • سقف خدمات تا 5 میلیون تومان
 • بنیان کارت انفرادی (یک نفره)
 • 600/000
 • سقف خدمات تا 10 میلیون تومان
 • بنیان کارت انفرادی (یک نفره)
 • 800/000
 • سقف خدمات تا 15 میلیون تومان
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف
 • بنیان کارت خانواده (دو نفر)
 • 700/000
 • سقف خدمات تا 10 میلیون تومان (هر نفر 5 میلیون)
 • بنیان کارت خانواده (دو نفر)
 • 1/100/000
 • سقف خدمات تا 20 میلیون تومان (هر نفر 10 میلیون)
 • بنیان کارت خانواده (دو نفر)
 • 1/500/000
 • سقف خدمات تا 30 میلیون تومان (هر نفر 15 میلیون)
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف
 • بنیان کارت خانواده (سه نفر)
 • 1/000/000
 • سقف خدمات تا 15 میلیون تومان (هر نفر 5 میلیون)
 • بنیان کارت خانواده (سه نفر)
 • 1/600/000
 • سقف خدمات تا 30 میلیون تومان (هر نفر 10 میلیون)
 • بنیان کارت خانواده (سه نفر)
 • 2/200/000
 • سقف خدمات تا 45 میلیون تومان (هر نفر 15 میلیون)
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف

طرح دندانپزشکی انفرادی  بنیان کارت با مشارکت شرکت بیمه میهن برای همه عموم قابل ارایه میباشد که امکان خرید بصورت خانوادگی هم دارد, و اعضای خانواده از تخفیف از خرید کارت بشرح جدول فوق بهره مند خواهند شد. (قیمتهای درج شده در جدول به تومان می باشد.)

طرح انفرادی و خانواده بنیان کارت با 50 % تخفیف با اعتبار 20 میلیون تومان خدمات دندانپزشکی

عضویت نقره ای با 50% تخفیف و تا سقف 20/000/000 تومان در کلیه خدمات دندانپزشکی بصورت انفرادی و خانوادگی (برای عموم آزاد)

 • بنیان کارت خانواده (کلیه اعضا خانواده)
 • 1/200/000
 • اعتبار خدمات تا 20 میلیون تومان
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی:
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف
 • بنیان کارت خانواده (دو عدد)
 • 2/300/000
 • اعتبار خدمات تا 40 میلیون تومان
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی:
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف
 • بنیان کارت خانواده (سه عدد)
 • 3/400/000
 • اعتبار خدمات تا 60 میلیون تومان
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی:
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف

طرح دندانپزشکی خانواده بنیان کارت برای همه عموم قابل ارایه میباشد, که در این طرح کل اعضا خانواده میتوانند تا سقف 200/000/000 ریال مجموعا” در سال خدمات بگیرند. (قیمتهای درج شده در جدول به تومان می باشد.)

1-خدمات بنیان کارت نقره ای به صورت انفرادی و خانوادگی ارائه می گردد.

2-حق اشتراک بهعلت نداشتن دوره انتظار به صورت نقدی در هنگام صدور کارت دریافت می گردد.

3-کلیه مشترکین می بایست فقط از مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند .

4-شرکت تعاونی هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه و فاکتور های دندانپزشکی در مراکز غیر طرف قرارداد و آزاد را ندارد.

5-سهم پرداختی بیمار در خدمات بنیان کارت انفرادی و خانواده با ۵۰% تخفیف نسبت به تعرفه های عمومی و تخصصی مصوب سال 1399 می باشد.

6-کلیه مواد قابل استفاده درجه یک و کلیه خدمات دندانپزشکی توسط دندانپزشکان طرف قرارداد دارای گارانتی یکساله می باشد.

7-به جهت تسهیل در ارائه خدمات به اعضاء هر فرد دارای یک مدیر پشتیبان ۲۴ ساعته جهت راهنمایی و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد و همینطور رسیدگی به کلیه امور جاری و رفع هر گونه مشکل احتمالی در طول دوره قرارداد یک ساله خواهند بود.

به جهت تسهیل در تعین نوبت از دندانپزشکان اعضاء جهت دریافت خدمات میتوانند از سامانه تعیین نوبت بنیان سلامت با دانلود اپلیکیشن تعیین نوبت از نرم افزار بازار هم استفاده نمایند.

8-به کلیه اعضا جهت مراجعه به مراکز و اخذ خدمات کارت عضویت به همراه معرفی نامه صادر و تحویل می گردد.

9-این شرکت تعاونی با کمک گروهی از دندانپزشکان و کارشناسان خود ، دارای هیئت کارشناسی جهت رسیدگی به مشکلات احتمالی اعضاء بوده به طور جدی اقدام لازم برای رفع مشکلات بوجود امده را انجام داده تا رضایت اعضاء و مشترکین خود را به نحو مطلوب داشته باشد.

10به محض انعقاد قرارداد کلیه اعضاء بدون گذراندن دوره انتظار می توانند از خدمات دندانپزشکی در مراکز طرف قرارداد نیز برخوردار می باشند.

11-کلیه دارندگان کارت عضویت خدمات بنیان کارت انفرادی و خانواده از خدمات بیمه ای ، درمانی در دیگر مراکز طرف قرارداد نیز برخوردار می باشند.

جهت آشنایی بیشتر از تعرفه خدمات عمومی و تخصصی و همچنین مراکز طرف قرارداد در تهران و شهرستان های سراسر کشور می توانید به سایت ما به نشانی

www.bonyancard.com مراجعه و از اطلاعات موجود بهره برداری نمایید.

نکته1:کلیه کارتهای بنیان کارت دقیقا” همان درصد تخفیف را نسبت به طرح انتخابی طلایی با 90% و نقره ای با 50%  تخفیف را نسبت به تعرفه رسمی و درج شده بخش تعرفه های دندانپزشکی وبسایت که مطابق با تعرفه مصوب وزارت بهداشت می باشد ارایه می دهند.

(با کارتهای مشابه در بازار که از 10% الی 50% دارای تخفیف می باشند تفاوت دارد.)

نکته 3: با توجه به پرداخت ما به التفاوت درمان و هزینه های دندانپزشکی اعضا در طرح های طلایی و نقره ای از طرف شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد به دندانپزشکان محترم طرف قرارداد در عمل دندانپزشکان طرف قرارداد به شما تخفیف نمیدهند.

و لذا با کیفیت عالی همانند بیماران آزاد به اعضای محترم تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد با گارانتی 1 ساله ارایه خدمات می نمایند.

**هیچ دندانپزشکی وجود ندارد که 90% تخفیف بدهد و اعضا محترم بنیان کارت با پرداخت حق عضویت در طرحهای گروهی و انفرادی بصورت اقساط عملا تحت پوشش بیمه دندانپزشکی قرار می گیرند.

جهت آشنائی بیشتر از تعرفه خدمات عمومی و تخصصی و همچنین مراکز و کلینیکهای طرف قرارداد در تهران و شهرستانهای سراسر کشور می توانید در صورت نیاز به اخذ اطلاعات بیشتر با کارشناسان با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمایید.

    تلفنهای تماس:

02126146365

02126146356

09120925010

بنیان کارت انفرادی و خانواده

ثبت نام آنلاین کارت دندانپزشکی بنیان کارت

شما میتوانید بصورت آنلاین با انتخاب بنیان کارت انفرادی و خانواده مورد نظرخود را طبق لیست زیر در تهران از طریق پیک در محل سکونتتان و در سراسر ایران از طریق پست دریافت کنید.

کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بنیان سلامت می باشد. 1390-1399
Donec consectetur fringilla Lorem diam leo quis