دیگر نگران هزینه های گران دندانپزشکی نباشید

کارت دندانپزشکی

%90

هزینه‌ها

با پوشش

قابل استفاده شرکتها و سازمانها

در کلیه خدمات دندانپزشکی

%50

تخفیف

قابل استفاده عموم مردم در کل کشور

در کلیه خدمات دندانپزشکی

400

در تهران و سراسر کشور

مرکز دندانپزشکی

ارتودنسی

ایمپلنت

زیبایی

بنیان کارت انفرادی و خانواده

خدمات بیمه بنیان کارت انفرادی و خانواده

بنیان کارت انفرادی و خانواده در بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور

طرح انفرادی و خانواده (نقره‌ای) بنیان کارت با 50 % تخفیف

بنیان کارت انفرادی و خانواده با 50% تخفیف و تا سقف 20/000/000 تومان در کلیه خدمات دندانپزشکی بصورت انفرادی و خانوادگی (برای عموم آزاد) خدمات بیمه ای دندانپزشکی با بنیان کارت انفرادی و خانواده در بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور

 • بنیان کارت انفرادی (یک نفره)
 • 400/000
 • سقف خدمات تا 5 میلیون تومان
 • بنیان کارت انفرادی (یک نفره)
 • 600/000
 • سقف خدمات تا 10 میلیون تومان
 • بنیان کارت انفرادی (یک نفره)
 • 800/000
 • سقف خدمات تا 15 میلیون تومان
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف
 • بنیان کارت خانواده (دو نفر)
 • 700/000
 • سقف خدمات تا 10 میلیون تومان (هر نفر 5 میلیون)
 • بنیان کارت خانواده (دو نفر)
 • 1/100/000
 • سقف خدمات تا 20 میلیون تومان (هر نفر 10 میلیون)
 • بنیان کارت خانواده (دو نفر)
 • 1/500/000
 • سقف خدمات تا 30 میلیون تومان (هر نفر 15 میلیون)
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف
 • بنیان کارت خانواده (سه نفر)
 • 1/000/000
 • سقف خدمات تا 15 میلیون تومان (هر نفر 5 میلیون)
 • بنیان کارت خانواده (سه نفر)
 • 1/600/000
 • سقف خدمات تا 30 میلیون تومان (هر نفر 10 میلیون)
 • بنیان کارت خانواده (سه نفر)
 • 2/200/000
 • سقف خدمات تا 45 میلیون تومان (هر نفر 15 میلیون)
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف

بنیان کارت انفرادی و خانواده با مشارکت شرکت بیمه میهن برای همه عموم قابل ارائه می‌باشد که امکان خرید بصورت خانوادگی هم دارد, اعضای خانواده از تخفیف از خرید کارت بشرح جدول فوق بهره‌مند خواهند شد. (قیمت‌های درج شده در جدول به تومان هست.)

طرح انفرادی و خانواده بنیان کارت با 50 % تخفیف با اعتبار 20 میلیون تومان خدمات دندانپزشکی

بنیان کارت انفرادی و خانواده با 50% تخفیف و تا سقف 20/000/000 تومان در کلیه خدمات دندانپزشکی بصورت انفرادی و خانوادگی (برای عموم آزاد)

 • بنیان کارت خانواده (کلیه اعضا خانواده)
 • 1/200/000
 • اعتبار خدمات تا 20 میلیون تومان
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی:
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف
 • بنیان کارت خانواده (دو عدد)
 • 2/300/000
 • اعتبار خدمات تا 40 میلیون تومان
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی:
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف
 • بنیان کارت خانواده (سه عدد)
 • 3/400/000
 • اعتبار خدمات تا 60 میلیون تومان
 • پوشش کلیه خدمات دندانپزشکی(عصب کشی, پرکردن,زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی)
 • دارای مراکز دندانپزشکی در تهران و سراسر کشور
 • تخفیف قابل ارایه در مراکز دندانپزشکی:
  خدمات درمانی:%۵۰ تخفیف
  زیبایی, ایمپلنت, ارتودنسی: ۳۰% تا ۵۰% تخفیف

بنیان کارت انفرادی و خانواده برای همه عموم قابل ارائه می‌باشد, که در این طرح کل اعضا خانواده می‌توانند تا سقف 200/000/000 ریال مجموعا” در سال خدمات بگیرند. (قیمتهای درج شده در جدول به تومان می‌باشد.)

1-خدمات بنیان کارت نقره‌ای به صورت انفرادی و خانوادگی قابل ارائه است.

2-حق اشتراک بنیان کارت انفرادی و خانواده به علت نداشتن دوره انتظار به صورت نقدی در هنگام صدور کارت دریافت می‌گردد.

3-کلیه مشترکین می‌بایست فقط از مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند .

4-شرکت تعاونی هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه و فاکتورهای دندانپزشکی در مراکز غیر طرف قرارداد و آزاد را ندارد.

5-سهم پرداختی بیمار در خدمات بنیان کارت انفرادی و خانواده با ۵۰% تخفیف نسبت به تعرفه های عمومی و تخصصی مصوب سال 1400 می‌باشد.

6-کلیه مواد قابل استفاده درجه یک و کلیه خدمات دندانپزشکی توسط دندانپزشکان طرف قرارداد دارای گارانتی یکساله می‌باشد.

7-به جهت تسهیل در ارائه بنیان کارت انفرادی و خانواده به اعضاء هر فرد دارای یک مدیر پشتیبان ۲۴ ساعته جهت راهنمایی و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد و همین طور رسیدگی به کلیه امور جاری و رفع هر گونه مشکل احتمالی در طول دوره قرارداد یک ساله خواهند بود.

به جهت تسهیل در تعین نوبت از دندانپزشکان اعضاء جهت دریافت خدمات بنیان کارت انفرادی و خانواده می‌توانند از سامانه تعیین نوبت بنیان سلامت با دانلود اپلیکیشن تعیین نوبت از نرم افزار بازار هم استفاده نمایند.

8-به کلیه اعضا جهت مراجعه به مراکز و اخذ خدمات کارت عضویت به همراه معرفی نامه صادر و تحویل خواهد شد.

9-این شرکت تعاونی با کمک گروهی از دندانپزشکان و کارشناسان خود دارای هیئت کارشناسی جهت رسیدگی به مشکلات احتمالی اعضاء بوده به طور جدی اقدام لازم برای رفع مشکلات بوجود آمده را انجام داده تا رضایت اعضاء و مشترکین خود را به نحو مطلوب داشته باشد.

10به محض انعقاد قرارداد بنیان کارت انفرادی و خانواده کلیه اعضاء بدون گذراندن دوره انتظار می‌توانند از خدمات دندانپزشکی در مراکز طرف قرارداد نیز برخوردار می‌باشند.

11-کلیه دارندگان کارت عضویت خدمات بنیان کارت انفرادی و خانواده از خدمات بیمه ای, درمانی در دیگر مراکز طرف قرارداد نیز برخوردار می‌باشند.

جهت آشنایی بیشتر از تعرفه خدمات عمومی و تخصصی و همچنین مراکز طرف قرارداد در تهران و شهرستان های سراسر کشور می‌توانید به سایت ما به نشانی www.bonyancard.com مراجعه و از اطلاعات موجود بهره برداری نمایید.

 جهت خرید کارت خدمات بنیان کارت انفرادی و خانواده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نکته1:کلیه کارت‌های بنیان کارت دقیقا” همان درصد تخفیف را نسبت به طرح انتخابی طلائی با 90% و نقره‌ای با 50% تخفیف را نسبت به تعرفه رسمی و درج شده بخش تعرفه های دندانپزشکی وبسایت که مطابق با تعرفه مصوب وزارت بهداشت هست ارائه می‌دهند.

(با کارتهای مشابه در بازار که از 10% الی 50% دارای تخفیف می‌باشند تفاوت دارد.)

نکته 3: با توجه به پرداخت ما به التفاوت درمان و هزینه‌های دندانپزشکی اعضا در طرح‌های طلائی و نقره‌ای از طرف شرکت تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد به دندانپزشکان محترم طرف قرارداد در عمل دندانپزشکان طرف قرارداد به شما تخفیف نمی‌دهند.

و لذا با کیفیت عالی همانند بیماران آزاد به اعضای محترم تعاونی بنیان سلامت پاسارگاد با گارانتی 1 ساله ارائه خدمات می‌نمایند.

**هیچ دندانپزشکی وجود ندارد که 90% تخفیف بدهد و اعضا محترم بنیان کارت با پرداخت حق عضویت در طرحهای گروهی و انفرادی بصورت اقساط عملا تحت پوشش بیمه دندانپزشکی قرار می‌گیرند.

جهت آشنائی بیشتر از تعرفه خدمات عمومی و تخصصی و همچنین مراکز و کلینیکهای طرف قرارداد در تهران و شهرستانهای سراسر کشور می‌توانید در صورت نیاز به اخذ اطلاعات بیشتر با کارشناسان با شماره تلفن‌های ذیل تماس حاصل نمایید.

تلفنهای تماس:

02126146365

02126146356

09120925010

ثبت نام آنلاین کارت دندانپزشکی بنیان کارت

شما می‌توانید بصورت آنلاین با انتخاب بنیان کارت انفرادی و خانواده مورد نظر خود را طبق لیست زیر در تهران از طریق پیک در محل سکونتتان و در سراسر ایران از طریق پست دریافت کنید.

کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بنیان سلامت است. 1390-1400