تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸

لیست تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ بنیان کارت (انفرادی, خانواده)

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ :جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ بنیان کارت از طریق جدول تعرفه های دندانپزشکی اقدام بفرمائید.

جهت دسترسی آسان به تعرفه دندانپزشکی مورد نظرتان روی منو در زیر کلیک کنید.

تعرفه بخش معاینه و تشخیص | جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(با تخفیف ۵۰% نسبت به قیمت آزاد -کارت انفرادی)
ویزیت۳۳۰رایگان
رادیو گرافی پری اپتیکال۲۳۱۱/۵
رادیو گرافی بایت وینک۲۳۱۱/۵
کشیدن دندان قدامی۹۸۴۹
کشیدن دندان خلفی۱۰۰۵۰
کشیدن دندان عقل۲۰۰۱۰۰
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم۳۵۰۱۷۵
جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج سخت۴۵۰۲۴۵
تومورهای کوچک داخلی استخوانیفقط متخصص:
۵۹۰
تخصصی
فرنکتومی۲۶۰۱۳۰
بازکردن آبسه داخل دهان۶۵۳۲/۵
درمان درای ساکت۶۵۳۲/۵
بیوبسی از بافت نرمفقط متخصص:
۲۶۰
تخصصی
بیوپسی از بافت سختفقط متخصص:
۳۱۰
تخصصی
بخیه۳۹۰۱۹۵
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۳۰۰۱۵۰
جراحی ریشه دندان در نسج نرم۴۰۰۲۰۰

تعرفه بخش ترمیم دندان | پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۱۰% نسبت به قیمت آزاد)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۲۰۰۲۰۱۰۰
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)۲۳۰۲۳۱۱۵
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۲۵۰۲۵۱۲۵
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان)۳۰۰۳۰۱۵۰
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)۲۵۰۲۵۱۲۵
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)۳۰۰۳۰۱۵۰
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)۳۵۰۳۵۱۷۵
کامپوزیت لامینت ونیر
(زیبایی دندان)
۶۰۰۶۰۳۰۰
پین داخل عاج کانال هر عدد۷۰۷۳۵
فایبر پست+کامپزیت دوآل کیور۴۹۰۴۹۲۴۵
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان۱۰۰۱۰۵۰
کف بندی۶۰۶۳۰
کاشت نگین۱۹۰
۱۹۹۵
استفاده از MTA۲۲۰۲۲۱۱۰
بلیچینگ هر فک۷۵۰۷۵۳۷۵
بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان۴۰۰۴۰۲۰۰

تعرفه بخش درمان ریشه | عصب کشی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۱۳۰۶۵
عصب کشی یک کانال۲۰۰۱۰۰
عصب کشی دو کانال۳۵۰۱۷۵
عصب کشی سه کانال۴۵۰۲۲۵
عصب کشی چهار کانال۵۰۰۲۵۰
درمان مجدد یک کانال۳۰۰۱۵۰
درمان مجدد دو کانال۴۰۰۲۰۰
درمان مجدد سه کانال۵۰۰۲۵۰
درمان مجدد چهار کانال۶۰۰۳۰۰
اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی۱۹۰۹۵
اپکسوژنزیس هر دندان۱۱۰۵۵
استفاده از کلسیم هیدروکساید۷۰۰۳۵۰
پالپ کپ۱۲۰
۶۰

تعرفه بخش جراحی لثه | پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)۱۸۰۹۰
بروساز دو فک۵۰۲۵
افزایش طول تاج همراه قلب۴۰۰۲۰۰
افزایش طول تاج دندان مجاور
همی سکشن و قطع ریشه۱۷۰۸۵
دسیتال وچ۲۱۰۱۰۵
جراحی اپیکو۵۲۰۲۶۰
جراحی اپیکو دندان مجاور۴۳۰۲۱۵
جراحی حذف پاکت یک دندان۲۵۰۱۲۵
پیوند لثه یک دندان۳۲۰۱۶۵

پروتز دندان | دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(با تخفیف ۵۰%نسبت به قیمت آزاد) انفرادی
دست دندان۴۵۰۳۰۰۰۱۵۰۰
نیم دست دندان۲۵۰۱۵۰۰۷۵۰
پلاک کروم کبالت هر فک۲۵۰۱۸۰۰۹۰۰
پارسیل اکریلی تا ۵ دندان۱۱۰۴۵۰۲۲۵
به ازائ هر دندان اضافه۳۸۱۳۰۶۵
ریلاین هر فک۱۱۰۳۷۰۱۸۵
ریبیس هر فک۱۵۰۵۱۰۲۵۵
تعمیر پروتز شکسته۷۵۱۴۳فقط شامل هزینه لابراتوار می شود
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه (روکش)۱۳۰۶۰۰۳۰۰
پست ریختگی۶۰۲۵۰۱۲۵
روکش تمام پرسلن ویا زیر کونیوم۲۷۰۹۰۰۴۵۰
مربلند بریچ۲۱۰۹۰۰۴۵۰
پرسلن لامینیت۲۴۰۹۰۰۴۵۰
چسباندن روکش های قدیمی ———–۸۴/۵۴۲/۲
دستگاه عادت شکن۸۰۳۴۴/۵
۱۷۲/۲

تعرفه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(با تخفیف ۵۰% نسبت به قیمت آزاد) انفرادی
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی)۸۰۴۰
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)۹۰۴۵
پالپوتومی شیری۱۹۰۸۵
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۱۳۰۶۵
فبیشور سیلتت هر دندان۱۳۰۶۵
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)۴۵۰۲۰۰
jترمیم آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۴۰۰۲۰۰
ترمیم آمالگام دو سطحی۲۴۰۲۵۰
ترمیم آمالگام سه سطحی۲۹۰۳۰۰
ترمیم کامپوزیت یک سطحی۲۶۰۹۵
ترمیم کامپوزیت دو سطحی۳۶۰۱۸۰
ترمیم کامپوزیت سه سطحی۳۶۰۱۸۰
بیلدآپ آمالگام۳۲۰
۱۶۰
بیلد آپ کامپوزیت۳۹۰۱۹۵
فضای نگه دارنده۵۰۰۲۵۰
پالپکتومی قدامی۱۹۰۸۵
پالپکتومی خلفی۱۹۰۸۵

تعرفه بخش ارتودنسی و ایمپلنت | کاشت دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتمبلغ پرداختی بیمار (به هزار تومان)
ارتودنمسی یک فغک همرا با وسیله خارجی دهانی۲۲۰۰
ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز بجراحی فک همرا با نگه دارنده۳۵۰۰
ارتودنسی ثابت دو فک (بدن نیاز بجراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)۶۰۰۰
ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد۱۸۰۰