تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ انفرادی

دیگر نگران هزینه های گران دندانپزشکی نباشید

کارت تخفیف دندانپزشکی

%۹۰

تخفیف

قابل استفاده شرکتها و سازمانها

در کلیه خدمات دندانپزشکی

%۵۰

تخفیف

قابل استفاده عموم مردم در کل کشور

در کلیه خدمات دندانپزشکی

۴۰۰

در تهران و سراسر کشور

مرکز دندانپزشکی

ارتودنسی

ایمپلنت

زیبایی

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ انفرادی

لیست تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ بنیان کارت (انفرادی, خانواده)

جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸ بنیان کارت از طریق جدول تعرفه های دندانپزشکی اقدام به فرمایید. جهت دسترسی آسان به تعرفه دندانپزشکی مورد نظرتان روی منو در بالا کلیک کنید.

تعرفه دندانپزشکی سال ۹۸

تعرفه بخش معاینه و تشخیص | جراحی فک و صورت

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه معاینه و تشخیص
-جراحی فک و صورت
تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(با تخفیف ۵۰% نسبت به قیمت آزاد -کارت انفرادی)
قیمت ویزیت دندانپزشک۳۳رایگان
قیمت رادیو گرافی پری اپتیکال۲۳۱۱/۵
قیمت رادیو گرافی بایت وینک۲۳۱۱/۵
قیمت کشیدن دندان قدامی۹۸۴۹
قیمت کشیدن دندان خلفی۱۰۰۵۰
هزینه کشیدن دندان عقل۲۰۰۱۰۰
قیمت جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج نرم۳۵۰۱۷۵
قیمت جراحی دندان کانین و عقل نهفته در نسج سخت۴۵۰۲۴۵
قیمت تومورهای کوچک داخلی استخوانیفقط متخصص:
۵۹۰
تخصصی
قیمت فرنکتومی۲۶۰۱۳۰
قیمت باز کردن آبسه داخل دهان۶۵۳۲/۵
قیمت درمان درای ساکت۶۵۳۲/۵
قیمت بیو بسی از بافت نرمفقط متخصص:
۲۶۰
تخصصی
قیمت بیو بسی از بافت سختفقط متخصص:
۳۱۰
تخصصی
قیمت بخیه لثه – دندان۳۹۰۱۹۵
قیمت جراحی ریشه دندان در نسج نرم۳۰۰۱۵۰
قیمت جراحی ریشه دندان در نسج نرم۴۰۰۲۰۰

تعرفه بخش ترمیم دندان | پرکردن دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
هزینه پرکردن دندان – آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)۲۰۰۱۰۰
هزینه پرکردن دندان – آمالگام دو سطحی (غیر همرنگ)۲۳۰۱۱۵
هزینه پرکردن دندان -آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)۲۵۰۱۲۵
هزینه پرکردن دندان- آمالگام بیلد آپ {بازسازی کامل دندان)۳۰۰۱۵۰
هزینه پرکردن دندان – کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ)۲۲۰۱۱۰
هزینه پرکردن دندان – کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ)۲۵۰۱۲۵
هزینه پرکردن دندان – کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ)۳۰۰۱۵۰
هزینه پرکردن دندان – کامپوزیت ( همرنگ) بیلد آپ {بازسازی کامل دندان)۳۵۰۱۷۵
هزینه کامپوزیت لامینت ونیر
(زیبایی دندان)
۶۰۰۳۰۰
قیمت پین داخل عاج کانال هر عدد۷۰۳۵
قیمت فایبر پست+ کامپزیت دوآل کیور۴۹۰۲۴۵
قیمت اسپیلنت کامپوزیت هر دندان۱۰۰۵۰
قیمت کف بندی۶۰۳۰
قیمت کاشت نگین۱۹۰
۹۵
قیمت استفاده از MTA۲۲۰۱۱۰
قیمت بلیچینگ هر فک۷۵۰۳۷۵
قیمت بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان۴۰۰۲۰۰

تعرفه بخش درمان ریشه | عصب کشی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(معادل ۵۰% قیمت آزاد)
قیمت پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)۱۳۰۶۵
قیمت عصب کشی دندان (یک کانال)۲۰۰۱۰۰
قیمت عصب کشی دندان (دو کانال)۳۵۰۱۷۵
قیمت عصب کشی دندان (سه کانال)۴۵۰۲۲۵
قیمت عصب کشی دندان (چهار کانال)۵۰۰۲۵۰
قیمت درمان مجدد یک کانال۳۰۰۱۵۰
قیمت درمان مجدد دو کانال۴۰۰۲۰۰
قیمت درمان مجدد سه کانال۵۰۰۲۵۰
قیمت درمان مجدد چهار کانال۶۰۰۳۰۰
قیمت اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی۱۹۰۹۵
قیمت اپکسوژنزیس هر دندان۱۱۰۵۵
قیمت استفاده از کلسیم هیدروکساید۷۰۰۳۵۰
قیمت پالپ کپ۱۲۰
۶۰

تعرفه بخش جراحی لثه | پریو

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(۵۰% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
هزینه جرم گیری کامل دو فک (بزرگسالان)۱۸۰۹۰
هزینه بروساژ دو فک۵۰۲۵
قیمت افزایش طول تاج همراه قلب۴۰۰۲۰۰
قیمت افزایش طول تاج دندان مجاور۳۰۰۱۵۰
قیمت همی سکشن و قطع ریشه۱۷۰۸۵
قیمت دسیتال وچ۲۱۰۱۰۵
قیمت جراحی اپیکو۵۲۰۲۶۰
قیمت جراحی اپیکو دندان مجاور۴۳۰۲۱۵
قیمت جراحی حذف پاکت یک دندان۲۵۰۱۲۵
قیمت پیوند لثه یک دندان۳۲۰۱۶۵

پروتز دندان | دندان مصنوعی

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

پروتزهزینه لابراتوار که (بعهده مشتری)تعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(با تخفیف ۵۰%نسبت به قیمت آزاد) انفرادی
هزینه دست دندان / دندان مصنوعی۴۵۰۳۰۰۰۱۵۰۰
قیمت نیم دست دندان۲۵۰۱۵۰۰۷۵۰
قیمت پلاک کروم کبالت هر فک۲۵۰۱۸۰۰۹۰۰
قیمت پارسیل آکریلی تا ۵ دندان۱۱۰۴۵۰۲۲۵
قیمت به ازاء هر دندان اضافه۳۸۱۳۰۶۵
قیمت ریلاین هر فک۱۱۰۳۷۰۱۸۵
قیمت ریبیس هر فک۱۵۰۵۱۰۲۵۵
قیمت تعمیر پروتز شکسته۷۵۱۴۳فقط شامل هزینه لابراتوار می شود
قیمت روکش دندان (پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه )۱۳۰۶۰۰۳۰۰
قیمت پست ریختگی۶۰۲۵۰۱۲۵
قیمت روکش دندان تمام پرسلن و یا زیرکونیوم۲۷۰۹۰۰۴۵۰
قیمت مربلند بریچ۲۱۰۹۰۰۴۵۰
پرسلن لامینیت۲۴۰۹۰۰۴۵۰
قیمت چسباندن روکش های قدیمی دندان———–۸۴/۵۴۲/۲
قیمت دستگاه عادت شکن۸۰۳۴۴/۵
۱۷۲/۲

تعرفه بخش اطفال

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
(مبالغ به هزار تومان)
مبلغ پرداختی بیمار
(با تخفیف ۵۰% نسبت به قیمت آزاد) انفرادی
قیمت کشیدن دندان قدامی (شیری/دایمی)۸۰۴۰
قیمت کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی)۹۰۴۵
قیمت پالپوتومی شیری۱۹۰۸۵
قیمت فلوراید تراپی و بروساژ هر فک۱۳۰۶۵
قیمت فیشور سیلنت هر دندان۱۳۰۶۵
قیمت روکش دندان استیل ضد زنگ (s.s..c)۴۵۰۲۰۰
قیمت ترمیم دندان- آمالگام کلاس ۵ یک سطحی۴۰۰۲۰۰
قیمت ترمیم دندان – آمالگام دو سطحی۲۴۰۲۵۰
قیمت ترمیم دندان -آمالگام سه سطحی۲۹۰۳۰۰
قیمت ترمیم دندان – کامپوزیت یک سطحی۲۶۰۹۵
قیمت ترمیم دندان – کامپوزیت دو سطحی۳۶۰۱۸۰
قیمت ترمیم دندان – کامپوزیت سه سطحی۳۶۰۱۸۰
قیمت ترمیم دندان بیلد آپ آمالگام۳۲۰
۱۶۰
قیمت ترمیم دندان – بیلد آپ کامپوزیت۳۹۰۱۹۵
قیمت فضای نگه دارنده۵۰۰۲۵۰
قیمت پالپکتومی قدامی۱۹۰۸۵
قیمت پالپکتومی خلفی۱۹۰۸۵

تعرفه بخش ارتودنسی و ایمپلنت | کاشت دندان

توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است

تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتمبلغ پرداختی بیمار (به هزار تومان)
هزینه ارتودنسی یک فک همراه با وسیله خارجی دهانی۲۲۰۰
هزینه ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده)۳۵۰۰
قیمت ارتودنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)۶۰۰۰
هزینه ایمپلنت
درجه یک کره ای هر واحد
۱۸۰۰

دیگر نگران هزینه های گران دندانپزشکی نباشید

کارت تخفیف دندانپزشکی

%۹۰

تخفیف

قابل استفاده شرکتها و سازمانها

در کلیه خدمات دندانپزشکی

%۵۰

تخفیف

قابل استفاده عموم مردم در کل کشور

در کلیه خدمات دندانپزشکی

۴۰۰

در تهران و سراسر کشور

مرکز دندانپزشکی

ارتودنسی

ایمپلنت

زیبایی

نوروز

همایون بادت این سال همه سال

1399

بنیــان کــارت

بیمه دندانپزشکی با 90% تخفیف