• دیگر نگران هزینه های گران دندانپزشکی نباشید

  کارت دندانپزشکی

  %90

  هزینه‌ها

  با پوشش

  قابل استفاده شرکتها و سازمانها

  در کلیه خدمات دندانپزشکی

  %50

  تخفیف

  قابل استفاده عموم مردم در کل کشور

  در کلیه خدمات دندانپزشکی

  400

  در تهران و سراسر کشور

  مرکز دندانپزشکی

  ارتودنسی

  ایمپلنت

  زیبایی

  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  جدول تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  جهت اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰ بنیان کارت از جدول زیر اقدام به فرمایید.
  جهت دسترسی به تعرفه دندانپزشکی روی منو در بالا کلیک کنید.

  اطلاع از تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰: هیچ دندانپزشکی وجود ندارد که ۹۰% تخفیف بدهد, اعضا محترم بنیان کارت با پرداخت حق عضویت در طرح‌های گروهی و انفرادی عملا تحت پوشش بیمه دندانپزشکی قرار خواهند گرفت.

  تعرفه

  هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت

  توجه: قیمت‌ها به هزار تومان درج شده است.
  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰
  تعرفه معاینه و تشخیص
  -جراحی فک و صورت
  تعرفه آزاد
  (مبالغ به هزار تومان)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  ویزیت656/532
  رادیو گرافی پری اپتیکال50525
  رادیو گرافی بایت وینک50525
  کشیدن دندان قدامی21421/4107
  کشیدن دندان خلفی27027135
  کشیدن دندان عقل31631/6158
  جراحی دندان کایین و عقل نهفته در نسج نرم54454/4272
  جراحی دندان کایین و عقل نهفته در نسج سخت87687/6438
  تومورهای کوچک داخلی استخوانی73673/6368
  فرنکتومی380380190
  بازکردن آبسه داخل دهان16216/281
  درمان درای ساکت1021051
  بیوبسی از بافت نرم42842/8214
  بیوپسی از بافت سخت64664/6323
  بخیه969/648

  هزینه پرکردن دندان

  توجه: قیمت‌ها به هزار تومان درج شده است.
  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰
  تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندانتعرفه آزاد
  (مبالغ به هزار تومان)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ)41241206
  پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ)49649/6248
  پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ)54054270
  بیلد آپ با آمالگام (بازسازی کامل دندان)61261/2306
  پرکردن با کامپوزیت یک سطحی (همرنگ)46646/6233
  پرکردن با کامپوزیت دو سطحی (همرنگ)53453/4267
  پرکردن با کامپوزیت سه سطحی (همرنگ)58658/6293
  بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان)64464/4322
  کامپوزیت لامینت ونیر
  (زیبایی دندان)
  1000100500
  پین داخل عاج کانال هر عدد888/844
  اسپیلنت کامپوزیت هر دندان16646/6
  83
  کف بندی60630
  کاشت نگین ساده400———200
  بلیچینگ هر فک1500150750

  هزینه عصب کشی دندان

  توجه:قیمت‌ها به هزار تومان درج شده است.
  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰
  تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
  (مبالغ هزار تومان)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (معادل 10% نسبت به قیمت آزاد)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (معادل 50% قیمت آزاد)
  پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی)22022110
  عصب کشی یک کانال56456282
  عصب کشی دو کانال84484422
  عصب کشی سه کانال1184118592
  عصب کشی چهار کانال1342134671
  درمان مجدد یک کانال65265/2326
  درمان مجدد دو کانال98498/4492
  درمان مجدد سه کانال1408140/8704
  درمان مجدد چهار کانال1616161808
  اپکسیفیکیشن هر ریشه دندان دایمی90690/6453
  اپکسوژنزیس هر دندان50050250

  هزینه جراحی لثه | هزینه پریو

  توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است.
  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰
  تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو)تعرفه آزاد
  (مبالغ به هزار تومان)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  مبلغ پرداختی بیمار
  ( 50%تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان)34434172
  بروساژ هر فک40420
  افزایش طول تاج همراه قلب58458/4292
  همی سکشن و قطع ریشه60460302
  دسیتال وچ40040200
  پیوند لثه یک دندان91291456

  هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی

  توجه: قیمتها به هزار تومان درج شده است
  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰
  پروتزتعرفه آزاد
  (مبالغ به هزار تومان)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  دست دندان60006003000
  نیم دست دندان34003401700
  پلاک کروم کبالت هر فک40004002000
  پارسیل اکریلی تا 5 دندان1320132660
  به ازائ هر دندان اضافه13413/467
  ریلاین هر فک56056280
  ریبیس هر فک76276381
  تعمیر پروتز شکسته45045225
  پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه (روکش)1424142712
  پست ریختگی76076380
  روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم1800180900
  پرسلن لامینیت1500
  چسباندن روکش های قدیمی 959/547

  هزینه بخش اطفال

  توجه: قیمتها به هزار تومان درج شده است.
  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰
  تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشیتعرفه آزاد
  (مبالغ به هزار تومان)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (90% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  مبلغ پرداختی بیمار
  (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد)
  کشیدن دندان قدامی (شیری/ دایمی)1631681
  کشیدن دندان خلفی (شیری/ دایمی)21021105
  پالپوتومی شیری23223116
  فلوراید تراپی و بروساژ هر فک18618/693
  فیشور سیلنت هر دندان29029145
  روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c)59359295
  ترمیم آمالگام کلاس 5 یک سطحی47047235
  ترمیم آمالگام دو سطحی56356281
  ترمیم آمالگام سه سطحی61261306
  ترمیم کامپوزیت یک سطحی51051255
  ترمیم کامپوزیت دو سطحی58058290
  ترمیم کامپوزیت سه سطحی63863/8319
  فضای نگه دارنده1218121609
  پالپکتومی قدامی32632/6163
  پالپکتومی خلفی45045225

  هزینه ارتودنسی و هزینه ایمپلنت

  توجه: قیمتها به هزار تومان درج شده است.
  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰

  تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۰
  تعرفه دندانپزشکی ارتودنسی و ایمپلنتتعرفه آزاد
  (مبالغ به هزار تومان)
  مبلغ تعرفه آزاد (به هزار تومان)مبلغ پرداختی بیمار با بنیان کارت (به هزار تومان)
  ارتودنسی ثابت یک فک (بدن نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده)قیمت آزاد متغییر هست60004200
  ارتودنسی ثابت دو فک (بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگه دارنده متحرک)قیمت آزاد متغییر هست130009600
  ایمپلنت درجه یک کره ای هر واحد
  (CMI IMPLANT)
  با روکش pfm
  قیمت آزاد متغییر هست51503650

  بنیان کارت در دو طرح بشرح ذیل قابل ارائه است:

  بنیان کارت نقره ای (انفرادی و خانواده):

  با پوشش ۵۰% هزینه‌ها در کلیه خدمات دندانپزشکی شامل: کشیدن دندان, پرکردن دندان, عصب کشی دندان, جراحی دندان و جرمگیری

  و با 30% تا 50% تخفیف در لمینت, کامپوزیت (زیبایی), ایمپلنت و ارتودنسی دیگر خدمات زیبائی قابل استفاده است. عموم مردم امکان استفاده از خدمات دندانپزشکی بنیان کارت با طرح‌های ذیل بدون دوره انتظار را دارند.

  بنیان کارت طلایی(گروهی و سازمانی):

  با پوشش 90% هزینه‌ها در کلیه خدمات دندانپزشکی شامل:

  پرکردن دندان, عصب کشی و… دیگر خدمات دندانپزشکی هست و قابل استفاده پرسنل سازمان‌ها و اعضای خانواده آنها هست.

  اعضا شرکت‌ها امکان استفاده از خدمات دندانپزشکی بنیان کارت با طرح‌های موجود بدون دوره انتظار را دارند.

  طرح‌های انفرادی و خانواده (۵۰% پوشش هزینه‌ها): این خدمات دندانپزشکی در چهار طرح متنوع به شرح ذیل قابل ارائه است:

  طرح یک: با پوشش کلیه خدمات تا سقف ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر نفر در سال


  طرح دو: با پوشش کلیه خدمات تا سقف ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر نفر در سال


  طرح سه: با پوشش کلیه خدمات تا سقف ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر نفر در سال


  طرح خانواده: با پوشش کلیه خدمات تا سقف ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای *هر نفر یا خانواده*


  جهت سفارش آنلاین بنیان کارت کلیک کنید:

  تلفن تماس واحد فروش بنیان کارت جهت خرید تلفنی:

  ۰۲۱۲۶۱۴۶۳۶۵ ۰۲۱۲۶۱۴۶۳۵۶ ۰۹۱۲۰۹۲۵۰۱۰ ۰۹۰۱۰۰۰۰۶۱۹

  طرح‌های دندانپزشکی بنیان کارت در اکثر نقاط کشور در حال ارائه خدمات می‌باشد, جهت اطلاع از لیست دندانپزشکان بنیان کارت تهران و حومه کلیک کنید.

  خدمات دندانپزشکی بنیان کارت در اکثر نقاط کشور در حال ارائه خدمات می‌باشد, جهت اطلاع از لیست دندانپزشکان بنیان کارت در شهرستانها مراجعه کنید.

  تعرفه دندانپزشکی سال 1400

  ۱
  ۲
  ۳
  ۴
  ۵
  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۵ رای
  کلیه حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بنیان سلامت است. 1390-1400