تعرفه و شرایط طرح خدمات ارتودنسی در مراکز طرف قرارداد بنیان کارت در سال 1401

بنیان کارت در ارتودنسی دندان ارزان بیش از 420 مرکز مجهز دندانپزشکی در سراسر کشور (به جز استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، گلستان)