کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت

تعرفه اشتراک بنیان کارت گروهی وانفرادی

حق عضویت اشتراک های طلایی – نقره ای – فیروزه ای بنیان کارت

بنیان کارت
کارت تخفیف دندانپزشکی
کارت تخفیف دندانپزشکی
بنیان کارت تخفیف دندانپزشکی

 • نحوه پرداخت حق عضویت

  1-حق اشتراکهای اعلام شده  گروهی تا سقف حداقل 150 نفر  میباشد.
  2-پرداخت حق اشتراک بصورت 30درصد نقد و مابقی طی 6 قسط ماهیانه می باشد.
  3-درصورت پرداخت نقدی حق اشتراک 10درصد در کل حق اشتراک تخفیف در نظر گرفته می شود.
  4-پرداخت حق اشتراک در قرارد انفرادی بصورت نقدی هنگام صدور کارت می باشد.

 • قوانین

  1-کلیه مشترکین می بایست فقط از مراکز طرف قرارداد این شرکت تعاونی تا سقف تعهدات موجود استفاده نمایند.
  2-شرکت تعاونی هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت هزینه و فاکتورهای دندانپزشکی در مراکز غیر طرف قرارداد و آزاد ندارد.
  3-سهم تخفیف بیمار در دو طرح اعلامی (اشتراک گروهی)(نقره ای و فیروزه ای ) 50 و 30 درصد تخفیف نسبت به تعرفه های عمومی و تخصصی مصوب سال 1395 می باشد.

 • تعهدات

  1-به جهت تسهیل در ارایه خدمات به اعضا هر شرکت (عضو) دارای یک مدیر پشتیبان جهت راهنمایی و تعیین وقت از دندانپزشکان طرف قرارداد و همینطور رسیدگی به کلیه امور جاری و رفع مشکل احتمالی در طول قرارداد یک ساله خواهند بود.
  2-این شرکت تعاونی با کمک گروهی از دندانپزشکان خود دارای هییت کارشناسی و رسیدگی به مشکلات احتمالی اعضا می باشد.
  3- به محض انعقاد قرارداد کلیه اعضا بدون گذراندن دوره انتظار می توانند از خدمات و درمان های دندانپزشکی در مراکز طرف قرارداد استفاده نمایند.

کلیه دارندگان کارت عضویت از خدمات بیمه ای ,بیمارستانی و خرید فروشگاهی تخفیف دار که متعاقبا اطلاع رسانی میگردد در مراکز طرف قرارداد نیز برخوردار خواهند شد.

جهت آشنایی بیشتر از تعرفه خدمات عمومی و تخصصی و همچنین مراکز طرف قرارداد در تهران و شهرستانهای سراسر کشور میتوانید به سایت www.bonyansalamat.com یا www.bonyancard.com مراجعه و از اطلاعات موجود بهره برداری نمایید.

تلفن تماس:

021-96863040

09120925010

ارتباط با پشتیبانی فروش از طریق تلگرام (کلیک کنید)