کارت تخفیف دندانپزشکی

زخم دهان کودکان

/
زخم دهان کودکان گاهی مادران نگران از زخم دهان کودکشان سخن می …
کارت تخفیف دندانپزشکی

حساسیت دندان ها به علت روش غلط مسواک زدن

/
حساسیت دندان ها  حساسیت دندانی یک بیماری است که در نتیجه تحری…
کارت تخفیف دندانپزشکی

جرم گیری لثه

/
جرم گیری لثه هرگاه برای مدت کوتاهی مسواک نزنیم همه روزه یک لای…
کارت تخفیف دندانپزشکی

ترمیم دندان

/
ترمیم دندان خدمات دندانپزشکی ترمیمی شامل ترمیم و بازسازی دندانهای …
کارت تخفیف دندانپزشکی

بریج دندان

/
بریج دندان روش معمول برای جایگزین کردن دندان کشیده شده شامل ت…
کارت تخفیف دندانپزشکی

جراحی لثه

/
جراحی زیبایی لثه          Cosmetic Gum Surgery   افزایش ارتفاع ت…
کارت تخفیف دندانپزشکی

روکش دندان

/
روکش دندان Crown در طی درمان ترمیم دندان، دندانپزشک پوسیدگی دندان را تر…
کارت تخفیف دندانپزشکی

ایمپلنت

/
ایمپلنت دندان Dental implant چیست؟ ایمپلنت دندانی Dental implant ، …
کارت تخفیف دندانپزشکی

ارتودنسی دندان

/
ارتودنسی دندان Orthodoncy ارتودنسی علم تصحیح روابط نامناسب فکی…
کارت تخفیف دندانپزشکی