بنـیان کارتـــ ، یعنی تخفیف واقعی دندانپزشکی

ارائه دهنده کلیه خدمات دندانپزشکی با 70% تخفیف در سراسر کشور

کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت طلائی با 70 درصد تخفیف

کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت نقره ای با 50 درصد تخفیف

کارت تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت فیروزه ای با 30 درصد تخفیف