بنـیان کارتـــ ، یعنی تخفیف واقعی

ارائه دهنده تخفیفات خدمات دندان پزشکی

فیروزه ای (۳۰ درصد) نقره ای (۵۰ درصد) طلائی (۷۰ درصد) دارای بیش از ۲۰۰ مرکز و کلینیک مجهز دندان پزشکی در سراسر کشور تنها دارنده مجوز موافقت اصولی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید بهشتی تهران با شماره مجوز ۹۰/۰۸/۲۲۶۸۹ دارای موافقتنامه تشکیل شرکت تعاونی خدمات درمانی و بهداشتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شماره ۹۰/۱۰/۱۸۲۴۹۵۹