بنـیان کارتـــ ، یعنی تخفیف واقعی دندانپزشکی

ارائه دهنده کلیه خدمات دندانپزشکی تا 70% تخفیف در سراسر کشور

اشتراک گروهی طلائی (70 درصد تخفیف) اشتراک نقره ای (50 درصد تخفیف ) اشتراک فیروزه ای (30 درصد تخفیف) دارای بیش از 230 مرکز و کلینیک مجهز دندان پزشکی در سراسر کشور تنها دارنده مجوز موافقت اصولی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید بهشتی تهران با شماره مجوز 90/08/22689 دارای موافقتنامه تشکیل شرکت تعاونی خدمات درمانی و بهداشتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شماره 90/10/1824959 طرح خدمات دندانپزشکی اقساطی بدون پرداخت حق عضویت (گروهی)